Artikel

Veilig werken met én zonder di-isocyanaten

Di-isocyanaten kunnen een grote negatieve invloed hebben op de gezondheid van de applicateur. Daarom heeft de Europese Commissie de restrictie onder REACH gepubliceerd voor het werken met producten die meer dan 0,1% vrije di-isocyanatenmonomeren bevatten. Gelukkig bevatten de meeste SABA producten deze stof niet. SABA’s producten zijn veelal op basis van MS polymeertechnologieën of polysulfiden die geen (di-)isocyanaten bevatten. Voor de enkele producten die deze stof wel bevatten, gelden per 24 februari 2022 nieuwe restricties. Graag lichten we toe wat deze restricties voor u betekenen, adviseren we u hoe hiermee om te gaan en bieden we oplossingen door het aanbieden van di-isocyanaatvrije producten.

Michel Menting
Auteur Michel Menting Technical Product Manager

Het risico van di-isocyanaten

Afhankelijk van het soort, staan di-isocyanaten bekend als irriterende stoffen die gevaarlijk zijn voor de ogen en tevens kunnen zorgen voor sensibilisatie van de luchtwegen. Dit houdt in dat een persoon na blootstelling allergisch kan worden voor de stof en bij elk contact met de stof (zelfs bij zeer lage concentraties) een heftige allergische reactie kan krijgen met zware ademhalingsproblemen als gevolg.

Kom meer te weten over veilig werken met gevaarlijke stoffen:

Lees artikel

Waarvoor worden di-isocyanaten gebruikt?

Di-isocyanaten zijn de basiscomponenten van polyurethaan (PU) en polyurea. Ze worden gebruikt om veel verschillende producten te maken, zo ook lijmen en kitten. Tijdens het appliceren komen de di-isocyanaten vrij, wat betekent dat de applicateur hier direct aan wordt blootgesteld. Dit kan zorgen voor negatieve invloeden op diens gezondheid. Het appliceren van di-isocyanaten is wel veilig wanneer ze worden verwerkt in overeenstemming met relevante veiligheidsmaatregelen. De nieuwe Europese wetgeving stelt daarom de eis dat applicateurs getraind zijn in het veilig werken met di-isocyanaten zodat de gezondheid van de verwerker gewaarborgd kan worden.

Nieuwe restricties onder REACH

Op 3 augustus 2020 heeft de Europese Commissie de restricties onder REACH versterkt om het gebruik van polyurethaanlijmen en -kitten met meer dan 0,1% vrije di-isocyanatenmonomeren te beperken. De restrictie houdt in dat lijm- en kitproducenten per 24 februari 2022 op hun etikettering aan moeten geven dat het product meer dan 0,1% di-isocyanaten bevat.

Daarnaast moeten professionele en industriële werknemers per 24 augustus 2023 met succes iedere vijf jaar een training van FEICA voor het veilig gebruik van di-isocyanaten hebben voltooid. In deze training worden onder andere de risico’s en bijbehorende risicobeheer- en veiligheidsmaatregelen behandeld.

Een veilige oplossing

SABA’s producten zijn veelal op basis van andere polymeertechnologieën en bevatten dus geen (di-)isocyanaten. Dit betekent dat de producten op een veilige wijze, zonder gezondheidsrisico’s, kunnen worden gebruikt. Voor de meeste van onze producten gelden de nieuwe restricties onder REACH dus niet. Voor klanten van onze enkele producten waar dit wel voor geldt, bieden wij, via de Feica, gratis de benodigde training aan. Zo kan er ook op een veilige manier met onze producten die wel di-isocyanaten bevatten worden gewerkt. Voor meer informatie over deze training kunt u contact met ons opnemen.

Alternatieve producten

Is sommige situaties is het mogelijk om te kiezen voor een veiliger alternatief. Vaak kunnen producten die di-isocyanaten bevatten worden vervangen door producten op basis van MS polymeer technologie. SABA producten op basis van MS polymeer bevatten geen (di-)isocyanaten, siliconen en CMR stoffen en bieden een groot gezondheidsvoordeel. Deze producten zijn te herkennen aan SABA’s ‘a sustainable bond’ keurmerk. Dit keurmerk wordt toegekend aan producten die aanzienlijk minder belastend zijn voor mens en milieu, zonder dat ze inleveren op kwaliteit. We helpen u graag in uw zoektocht naar alternatieve producten! Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Snel en makkelijk de juiste kit vinden?

De productconfigurator van SABA zorgt ervoor dat u snel en gemakkelijk het juiste product vindt. In drie simpele stappen komt u een stuk dichter bij de juiste kit voor uw toepassing.

Ga naar productconfigurator