Artikel

Veilige bouwproducten voor een betere gezondheid

Verantwoord afdichten met gecertificeerde SABA-systemen

De luchtkwaliteit in onze huizen en gebouwen wordt door meerdere factoren beïnvloed. Denk aan ventilatie, het gebruik van een kachel, wasmiddelen en bouwproducten. Zo kunnen recentelijk aangebrachte lakken, kleefstoffen, afdichtingssystemen en andere bouwmaterialen gevaarlijke vluchtige organische stoffen (VOS) uitstoten. Zelfs dagen nadat ze zijn aangebracht! VOS zijn organische stoffen die makkelijk verdampen bij kamertemperatuur. Deze stoffen kunnen vrij komen uit diverse producten die veelal binnenshuis gebruikt worden, zoals schoonmaakmiddelen, verf en bouwmaterialen. Zowel bij kort- als langdurige blootstelling kunnen VOS gezondheidsklachten veroorzaken. Zo kan langdurige blootstelling aan hoge concentraties oplosmiddel leiden tot permanente schade van de hersenfuncties. Het is daarom van belang dat emissiearme bouw- en renovatieproducten ontwikkeld en gebruikt worden.

Henry Veneman
Auteur Henry Veneman Technical Product Manager

Het EMICODE®-classificatiesysteem

Binnen de bouwbranche wordt de emissie van producten veelal geclassificeerd met het EMICODE®-keurmerk. Het EMICODE®-classificatiesysteem maakt het mogelijk om de emissiekarakteristieken van bouwproducten te vergelijken en te evalueren en geeft tegelijkertijd een stimulans om de producten verder te verbeteren. Er zijn drie klassen, aflopend in uitstoot: EMICODE® EC2, EC1 en EC1 PLUS. Alleen producten die aan de strengste emissie-eisen voldoen worden ingedeeld in de hoogste klasse: EMICODE® EC1 PLUS.

Duurzaam afdichten beton

Emissiearme kitten

EMICODE® is een productclassificatiesysteem en tegelijkertijd een Eco-label. Producten worden onderworpen aan een strikte certificeringsprocedure waarbij de hoeveelheid uitgestoten vluchtige organische stoffen (VOS) wordt onderzocht. De Emicode-classificatie wordt niet toegekend aan producten die oplosmiddelen of CMR (carcinogeen, mutageen en reprotoxisch) ingrediënten bevatten. Een groot aantal SABA producten is zéér emissie-arm. Dit is te zien aan het Emicode EC1 PLUS keurmerk op het etiket. Bekijk hier alle SABA-producten met een Emicode EC1 Plus certificaat. Deze kitten zijn zeer emissiearm, dragen geen veiligheidssymbolen en zijn daardoor zonder gevaar te verwerken. Wij werken namelijk voortdurend aan de verbetering van onze producten met het oog op de belasting voor mens en milieu.

Bouwen volgens BREEAM en LEED

Duurzaam bouwen is steeds belangrijker. De duurzaamheidscertificering BREEAM is dan ook niet meer weg te denken uit de wereldwijde bouwwereld. Wereldwijd zijn al meer dan 100.000 gebouwen BREEAM-gecertificeerd. Producten met een EC1 PLUS-classificatie worden erkend door BREAAM en LEED en kunnen daardoor probleemloos verwerkt worden in dergelijke projecten. LEED is de tegenhanger van BREEAM in de Verenigde Staten, maar komt ook in Europa regelmatig voor.
 

Vrijblijvend advies over de voordelen van SABA voor uw project?

Maak een afspraak via 0315 – 65 89 99 of building@saba-adhesives.com.


SABA producten met het Emicode EC1 PLUS certificaat