Artikel

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overlijden elk jaar 3.000 Nederlanders door ziektes die ze opliepen door onveilige omgang met gevaarlijke stoffen op het werk. Veel mensen werken met gevaarlijke stoffen. Weet u met welke gevaarlijke stoffen u werkt, en wat die stoffen met u kunnen doen?

Verantwoord werken Wij merken dat onze klanten steeds meer interesse hebben in producten die ongevaarlijk zijn voor mens en milieu. Dit komt doordat kitapplicateurs met regelmaat in contact komen met stoffen die schadelijk zijn voor hun gezondheid. Veel bedrijven kiezen ervoor om medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen te geven als ze met gevaarlijke stoffen werken. Terwijl het veel beter is (en bovendien verplicht) om na te denken over maatregelen die blootstelling vermijden. Het voorkomen van blootstelling is daarom de beste vorm van preventie. Dit kan door vervanging van gevaarlijke stoffen of aanpassing van het productieproces.

Hoe past u de werkvloer zo aan dat u veilig werkt? STOP! Volgens de wet moet een bedrijf in het algemeen het volgende doen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen:


S: Substitutie (vervanging) van de gevaarlijke stof

T: Technische beheersmaatregelen toepassen

O: Organisatorische maatregelen toepassen

P: Persoonlijke beschermingsmiddelen geven aan medewerkers
 

Voorkom blootstelling


Ook binnen SABA is de omgang met gevaarlijke stoffen een belangrijk onderwerp. Bij de ontwikkeling van onze lijmen en kitten denken wij na over veilig werken, bijvoorbeeld door gevaarlijke stoffen en oplosmiddelen te vermijden. Daarom zit op onze MS-Polymeer kitten zoals Ecoseal, MS Floor en Sabaprotect M500 het Emicode EC1-Plus certificaat. Deze kitten zijn zeer emissiearm, dragen geen veiligheidssymbolen en zijn daardoor zonder gevaar te verwerken. Dit maakt deze kitten uitermate geschikt voor BREAAM projecten of andere projecten waarbij duurzaamheid een belangrijk criterium is.

Veilig werken