Samen met u onderweg naar
'A SUSTAINABLE BOND'

Onze producten en manier van werken hebben een impact op de wereld. Om die reden zet SABA actief in op duurzaamheid. Duurzaamheid is veel meer dan één van onze bedrijfsdoelen, het is een manier van denken, doen en werken. Tijd om er een dagelijks gespreksonderwerp van te maken en samen met u aan de slag te gaan! 

Onze duurzaamheidsstrategie

Als industrie- en technologieleider hebben wij de verplichting om ons in te zetten voor een betere wereld. Omdat we niet alles tegelijk kunnen doen, is de focus van onze strategie gebaseerd op de volgende Sustainable Development Goals van de UN:

Goal 9: industrie, innovatie en infrastructuur
Innovatie staat bij SABA centraal. Sterker nog; 10% van onze winst wordt direct geïnvesteerd in innoverende projecten, inclusief wetenschappelijk onderzoek. Met onze innovaties zoeken we oplossingen voor een duurzamere industrie en infrastructuur.  

Goal 12: verantwoorde consumptie en productie
We zijn druk bezig om ons productieproces, onze producten en de producten waar wij onderdeel van zijn te verduurzamen en de impact op mens en milieu te reduceren. Dit doen we door te kijken naar bijvoorbeeld onze gebruikte grondstoffen, energieverbruik en afvalmanagement. 

Een duurzame focus


De focus op de SDG’s van de United Nations vertaalt zich in de volgende duurzaamheidsonderwerpen voor SABA:
 

✔️ Het verminderen van SABA’s ecologische voetafdruk bij het gebruik van grondstoffen;

✔️ Nadenken over het gebruik van producten gedurende de gehele levenscyclus om de impact op het klimaat te elimineren;

✔️ Zorgen voor ecologisch verantwoorde processen in onze productie;

✔️ Onze energie-efficiëntie verbeteren en groene energie inkopen;

✔️ De impact van transport en logistiek minimaliseren; 

✔️ Werken aan milieuvriendelijke verpakkingen.

Stap voor stap

Momenteel zijn we bezig met een zogenaamde Cradle to Gate analyse die ons inzicht geeft in onze CO2 uitstoot; van grondstofextractie (cradle) tot verpakt product dat gereed is om te verzenden (gate). Deze Lifecycle Assesment (LCA) beoordeelt de CO2-uitstoot van onze grondstoffen, productie, energieverbruik, afval en transport. Zodra de analyse afgerond is, kunnen wij met de 0-meting realistische en ambitieuze doelen stellen. Vervolgens kunnen we meten of onze maatregelen ook daadwerkelijk effect hebben.

Het begint klein

En soms ook groots. Dat we nog aan het wachten zijn op de uitslagen van de Cradle to Gate analyse, betekent niet dat we bij SABA stilzitten! Ons duurzame bedrijfspand is een eerste mijlpaal die aantoont dat we durven te investeren in duurzaamheid. Iedere dag nemen we onze verantwoordelijkheid en streven we naar een zo laag mogelijke milieubelasting. Zo recyclen we het PU schuimafval van onze Research & Development afdeling, zijn we nauw betrokken bij initiatieven rondom een circulair matrasontwerp en helpen we studenten bij het ontwerpen van de auto’s van de toekomst

Alles is bespreekbaar

Duurzaamheid is breed. Er zijn allerlei manieren om er projecten van te maken en samen aan te vliegen. Alles is bespreekbaar! We willen een partnerschap aangaan met onze klanten om hen te ondersteunen in het ontwerpen van producten die bijdragen aan een circulaire of duurzamere economie. Zonder hierbij in te leveren op productcomfort of kwaliteit.

Ontdek ons 'a sustainable bond' assortiment!

Het label 'a sustainable bond' helpt u bij het identificeren van producten die, zonder kwaliteit in te leveren, minder belastend zijn voor mens en milieu. Zo dragen we bij aan de veiligheid van gebruikers en werken we samen met onze klanten aan een duurzamere wereld. Met keuze uit verantwoorde producten die voldoen aan specifieke eisen op het gebied van hechting, sterkte en verdraagzaamheid.

De producten met het label dragen bijvoorbeeld één van de volgende certificeringen: Emicode EC1 Plus, ISEGA of Wheelmark. Daarnaast zijn de lijmen en kitten met het label:

  • Vrij van gevaarsymbolen
  • Veilig te verwerken
  • Milieuvriendelijker
  • Duurzaam inzetbaar

Een duurzaam gesprek


Het gesprek aangaan over alles wat bij een duurzame aanpak komt kijken, betekent de verbinding zoeken. Met collega’s, klanten, leveranciers en iedereen die bij SABA betrokken is. 

Kunnen we u helpen bij uw duurzame vraagstuk of heeft u ideeën op welke manier SABA kan verduurzamen? Neem contact op met onze Sustainability Coördinator Chris Belterman via +31 (0)315 658 999. Of stuur een mail naar asustainablebond@saba-adhesives.com.

Samen zijn we op weg naar ‘a sustainable bond’!


#asustainablebond
No data found