Certificeringen

Bij SABA adhesives & sealants stellen we kwaliteit en veiligheid voorop. Daarom zijn onze producten voorzien van milieu- en kwaliteitslabels. Bij deze een uitleg over de verschillende labels, normen en certificaten die wij met onze producten behaald hebben.

Kwaliteitslabels

Onze producten kunnen bijdragen aan het verkrijgen van bepaalde labels en het behalen van een certificering op het eindproduct. Met SABA producten kan worden voldaan aan de volgende kwaliteitslabels:

BENG

BENG is een Nederlands energielabel dat de mate aangeeft waarin een gebouw energieneutraal is. Het staat dan ook voor ‘bijna energieneutraal gebouw’. Om het certificaat te halen wordt gekeken naar drie onderdelen: maximale energiebehoefte, maximaal primair energiegebruik en minimaal aandeel hernieuwbare energie. 

Breeam

De Building Research Establishment Environmental Assessment Method richt zich op duurzaamheid binnen infrastructuur en constructie. Met BREEAM worden milieuaspecten, zoals energie- en waterverbruik, beoordeeld op basis van een vijfpuntenschaal.

Leed

Het Leadership in Energy and Environmental Design certificeringssysteem beoordeelt gebouwen op het energie- en duurzaamheidsdesign. Het wordt gebruikt voor het vergroenen van gebouwen en geeft ze een label. Thema’s waar naar gekeken wordt zijn onder andere CO2-uitstoot, luchtkwaliteit en energiebesparing.

WELL X12 part 1 - WELL X12 part 2

Het WELL certificaat geeft op basis van gezondheids-, duurzaamheids- en veiligheidseisen een score aan een gebouw. Het prestatieniveau stijgt respectievelijk van zilver naar platina, waarbij de meest succesvolle "groene" gebouwen een platina-certificering ontvangen.

Certificaten

Een certificaat is een bewijsstuk voor de kwaliteit van onze producten. Certificeren worden aan producten gegeven wanneer ze extern zijn getest volgens en voldoen aan de gestelde normen. Onze producten hebben de volgende certificeringen verkregen:
 

ABZ

Met de Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung kunnen bouwproducten en constructieve oplossingen die regelgeving vereisen in heel Duitsland worden gebruikt en toegepast in overeenstemming met de bouwvoorschriften.

Atest PZH

Een product met het Poolse Atest Higieniczne PZH certificaat voldoet aan de huidige veiligheidsnormen van het Pools Nationaal Instituut voor Volksgezondheid. Kortom - een product met het PZH-certificaat zal op geen enkele manier een negatieve invloed hebben op de menselijke gezondheid en de natuurlijke omgeving. Is van toepassing op producten die in contact komen met water bestemd voor menselijke consumptie. 

Blue Angel

De Blauwe Engel is het ecolabel van de Duitse federale overheid. Het is een onafhankelijk label dat strenge eisen stelt aan milieuvriendelijke producten en diensten.

BRL

Met een BRL certificering wordt voldaan aan de eisen die zijn vastgesteld in specifieke beoordelingsrichtlijnen. Deze eisen zijn met name gericht op de bouwsector in Nederland.

CE

CE is een algemene Europese certificering voor producten die voldoen aan de standaard eisen die worden gesteld met betrekking tot gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Landen kunnen deels afwijkende eisen stellen. 

Emicode

De EMICODE is een systeem waarin eigenschappen van verschillende bouwmaterialen met elkaar vergeleken kunnen worden. In de Nederlandse kitbranche is dit het bekendste milieuteken. De klassen zijn gerangschikt naar emissiehoogte van EC1 Plus tot en met EC3, waarbij EC1 Plus staat voor een extreem lage emissie-uitstoot.

EPD

In de Environmental Product Declaration wordt informatie verschaft over verschillende gebieden van milieuvriendelijkheid. Het geeft inzicht in de levenscyclus van een product.

French VOC regulation

De Franse regering heeft eisen voorgeschreven over de emissie van vluchtige organische stoffen (VOC’s) en formaldehyde voor verschillende soorten producten. De eerste verordening beperkt het gebruikt van vier zorgwekkende stoffen (CMR), de tweede verordening specificeert een verplicht VOC-emissielabel. Wanneer deze certificering wordt behaald, wordt ook voldaan aan de Well, LEAD en BREEAM labels. Daarnaast bevat het product dan ook gelijk het Emicode en het CE certificaat.

Indoor Air Comfort Gold

Het Indoor Air Comfort certificaat geeft aan of het product voldoet aan de gestelde lage uitstoot. Daarnaast is het gericht op indoor omgevingen, waarbij de kwaliteit goed moet zijn en het bij moet dragen aan een gezonde omgeving. De gold versie voldoet hierin aan hogere standaarden dan de normale versie. Met dit certificaat wordt automatisch voldaan aan de volgende certificeringen: 

ISEGA

ISEGA is een testinstituut dat zich richt op het onderzoeken of producten geschikt zijn voor indirect voedselcontact. Het instituut checkt het product van productieproces tot en met het eindproduct. Wanneer het voedselveilig wordt verklaard, krijgt het product het ISEGA certificaat.

KOMO

Een product dat het KOMO keurmerk bevat, voldoet aan alle markt- en overheidseisen. Hiermee wordt aangetoond dat het product de kwaliteit behaald die wordt beloofd. Van toepassing in Nederland.