Ramię w ramię z Tobą na drodze do
'A SUSTAINABLE BOND'

Nasze produkty i sposób pracy wpływają na świat. Dlatego firma SABA aktywnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój to znacznie więcej niż tylko jeden z naszych celów biznesowych – to sposób myślenia, działania i pracy. Czas uczynić z tego zagadnienia temat codziennych rozmów i rozpocząć nad nim wspólną pracę!

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju

Naszym obowiązkiem, jako lidera branży i technologii, jest pomaganie w tworzeniu lepszego świata. Ponieważ nie możemy zrobić wszystkiego naraz, nasza strategia koncentruje się na następujących celach zrównoważonego rozwoju ONZ:

Cel 9: przemysł, innowacje i infrastruktura
W firmie SABA głównym celem jest innowacyjność; w rzeczywistości 10% naszych zysków bezpośrednio inwestujemy w innowacyjne projekty, w tym badania naukowe. Poprzez nasze innowacje poszukujemy rozwiązań dla bardziej zrównoważonego przemysłu i infrastruktury. 

Cel 12: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Dokładamy wszelkich starań, aby nasz proces produkcyjny, produkty nasze i produkty, których jesteśmy częścią, były bardziej zrównoważone oraz aby zmniejszyć wpływ na ludzi i środowisko. W tym celu dokonujemy m.in. przeglądu używanych przez nas surowców, zużycia energii i gospodarowania odpadami.

Zrównoważone ukierunkowanie

Ukierunkowanie na cele zrównoważonego rozwoju ONZ sprawia, że firma SABA zajmuje się następującymi zagadnieniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju:

✔️ zmniejszenie śladu ekologicznego firmy SABA związanego z wykorzystaniem surowców;

✔️ myślenie o wykorzystaniu produktów w całym cyklu ich życia z zamiarem wyeliminowania wpływu na klimat;

✔️ zapewnienie odpowiedzialnych ekologicznie procesów produkcyjnych;

✔️ poprawa naszej efektywności energetycznej i pozyskiwanie zielonej energii;

✔️ minimalizowanie wpływu transportu i logistyki;

✔️ praca nad przyjaznymi dla środowiska opakowaniami.

Krok po kroku

Obecnie pracujemy nad analizą Cradle to Gate, która pozwoli nam zorientować się w naszym emisjach CO2; od wydobycia surowców (cradle) do pakowania produktu gotowego do wysyłki (gate). Ta ocena cyklu życia (LCA) ocenia emisje CO2 naszych surowców, produkcji, zużycia energii, odpadów i transportu. Zaraz po zakończeniu tej analizy będziemy mogli wykorzystać pomiar bazowy do wyznaczenia realistycznych i ambitnych celów. Następnie będziemy mogli zmierzyć, czy podejmowane przez nas środki rzeczywiście mają wpływ.

Zaczynając od niewielkich zmian

A czasem od dużych. To, że wciąż czekamy na wyniki analizy Cradle to Gate, nie oznacza, że firma SABA stoi w miejscu. Zrównoważony rozwój firmy jest pierwszym kamieniem milowym, który pokazuje, że jesteśmy gotowi do inwestycji w zrównoważony rozwój. Co dzień bierzemy na siebie odpowiedzialność i staramy się minimalizować nasz wpływ na środowisko. Na przykład: przetwarzamy piankę PU z działu badań i rozwoju, jesteśmy mocno zaangażowani w inicjatywy dotyczące projektowania cyrkularnych materacy i pomagamy studentom projektować samochody przyszłości.

Wszystko można uzgodnić

Zrównoważony rozwój to temat rzeka. Możliwe jest tworzenie wszelkiego rodzaju projektów w tym obszarze oraz ich wspólne realizowanie. Wszystko można uzgodnić! Naszym celem jest współpraca z naszymi klientami i wspieranie ich w projektowaniu produktów, które przyczyniają się do gospodarki o obiegu zamkniętym lub bardziej zrównoważonej, bez uszczerbku na komforcie lub jakości produktu.

Zapoznaj się z naszą ofertą produktów „zrównoważona więź”!

Etykieta „zrównoważona więź” pomoże zidentyfikować produkty o mniejszym wpływie na ludzi i środowisko bez utraty jakości. W ten sposób przyczyniamy się do bezpieczeństwa użytkowników i działamy z naszymi klientami na rzecz bardziej zrównoważonego świata, w formie gamy zrównoważonych produktów spełniających konkretne wymogi w dziedzinie spajania, wytrzymałości i elastyczności.
 
Na przykład produkty oznaczone tą etykietą mają jeden z następujących certyfikatów: Emicode EC1 Plus, ISEGA lub Wheelmark. Kleje i uszczelniacze oznaczone tą etykietą to:

  • Bez symboli zagrożenia
  • Bezpieczne w stosowaniu
  • Bardziej przyjazne dla środowiska
  • Trwałe zastosowanie

Udział w dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju


Udział w dyskusji na temat wszystkiego, co wiąże się ze zrównoważonym podejściem, oznacza poszukiwanie kontaktu ze współpracownikami, klientami, dostawcami i wszystkimi zaangażowanymi osobami w firmie SABA.
 
Jeśli możemy pomóc w rozwiązaniu problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem lub jeśli masz pomysły, które mogłyby pomóc firmie SABA stać się bardziej zrównoważoną, skontaktuj się z naszym koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju Chris Belterman pod numerem +31 (0)315 658 999 lub wyślij wiadomość na adres asustainablebond@saba-adhesives.com.

Ramię w ramię z Tobą stoimy na drodze do „zrównoważonej więzi”!
 


#asustainablebond
No data found