Artykuł

Wszystko, co musisz wiedzieć o „Przyczepności początkowej”

Każdy segment produkcyjny, w tym branża klejów do pianki, posiada własną terminologię. Każda osoba pracująca z klejami do pianki napotyka pewne terminy, których można użyć zamiennie lub które można błędnie zinterpretować. Niniejszy artykuł opisuje kilka terminów związanych z „przyczepnością”. Wyjaśniamy, co oznacza „przyczepność początkowa” oraz definiujemy takie terminy, jak „pełzanie” i „utwardzanie”.

Rozumienie przyczepności

Czym jest przyczepność? Przyczepność to własność kleju, która pozwala mu tworzyć połączenie o wymiernej sile (wytrzymałość połączenia) bezpośrednio po połączeniu kleju i podłoża przy zastosowaniu niewielkiego nacisku. W przypadku klejów SABA przyczepność to połączenie trzech właściwości:

  1. Kontaktowość
  2. Początkowa adhezja
  3. Początkowa kohezja

1. Kontaktowość (wytrzymałość na wilgotno) Kontaktowość, czasem zwana także wytrzymałością na wilgotno, to wskazanie poziomu przyczepności w pierwszej chwili styku po spojeniu dwóch podłoży, na które nałożono klej. Wysoka kontaktowość oznacza łatwe łączenie podłoży. Kontaktowość wskazuje widoczność „nóżek” po pierwszym styku.
 

2. Początkowa adhezja

Początkowa adhezja to zdolność kleju do natychmiastowego przylegania do podłoża. Gdy początkowa adhezja jest niska lub niewystarczająca, może to wskazywać, że dany klej nie jest najlepszy do konkretnego zastosowania.
 

3. Początkowa kohezja

Początkowa kohezja to zdolność kleju do natychmiastowego wytworzenia spojenia pod naprężeniem. Ta zdolność zależy także od czasu i nacisku, na przykład w przypadku wykorzystania prasy w procesie spajania.

Kontaktowość wskazuje widoczność „nóżek” po pierwszym styku.
„nóżek”
SABA
Przyczepność montażowa

Przyczepność montażowa to poziom przyczepności spajanych podłoży po dodaniu ręcznego nacisku. Przyczepność montażowa to część początkowej kohezji. W firmie SABA przyczepność montażową klejów na bazie wody mierzy się w N/cm2 (niuton na centymetr kwadratowy (N/cm²) to jednostka nacisku w układzie metrycznym) przez dociśnięcie spajanych części pianki do pewnej minimalnej grubości przez krótki czas.

Pełzanie

Ważnym współczynnikiem dobrego kleju jest badanie jego „wytrzymałości na pełzanie”. Zgodnie z definicją „pełzanie” to odkształcenie materiału poddanego stałemu obciążeniu w funkcji czasu, które występuje po początkowym odkształceniu sprężystym w wyniku początkowego obciążenia. Zwykle w spoinie klejowej to klej, a nie podłoże,  ulega odkształceniu w wyniku pełzania. Poziom pełzania wskazuje, czy połączenie jest wystarczająco wytrzymałe, by wytrzymać stałą siłę w czasie. Jeżeli klej nie wykazuje oznak pełzania, jest odpowiedni do danego zadania.

Utwardzanie

Utwardzanie to termin z dziedziny chemii polimerów i technologii, który odnosi się do twardnienia materiału polimerowego w drodze sieciowania łańcuchów polimerowych. W firmie SABA większość klejów nie uzyskuje wytrzymałości w drodze sieciowania, ale dzięki koagulacji lub parowaniu. Na rynku często używa się terminu twardnienie, choć formalnie nie jest to poprawna definicja, gdyż łączy się z definicją wysychania. Niedawno opublikowaliśmy artykuł poświęcony różnicom między wysychaniem a twardnieniem.

Czy potrzebują Państwo bardziej szczegółowych informacji na temat przyczepności lub innej terminologii? Nasz ekspert w dziedzinie klejów jest do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt z firmą SABA pod numerem +48 (0)61 66 45 125 lub pod adresem sabapolska@saba-adhesives.com.

SABA
Ucz się więcej