Artykuł

Jaki sprzęt jest potrzebny do nakładania klejów SABA?

Sposób nakładania zależy tak naprawdę od kształtu podłoża przeznaczonego do spajania. Klej często nakłada się bezdotykowo, czyli natryskowo, na nieregularne kształty. Do spajania płaskich powierzchni używa się wałków, a klej nakłada się przez kontakt z wałkami.

Zalety i wady

Wszystkie sposoby nakładania mają wady i zalety. Podobnie jest w przypadku klejów na bazie wody, rozpuszczalnika lub termotopliwych. Na przykład nakładanie kleju wałkiem to sposób czystszy niż natryskiwanie. Jednakże nakładanie kleju natryskowo zapewnia większą elastyczność.
Pewną rolę odgrywa tu także wydajność i wielkość przedsiębiorstwa. Urządzenie do nakładania wałkiem i automatyczna linia produkcyjna wymagają innych inwestycji niż kabina natryskowa czy linia z ręcznymi pistoletami natryskowymi. Z zasady tempo produkcji jest bardziej jednolite w przypadku urządzenia do nakładania wałkiem, co daje wyższe zdolności produkcyjne i wydajność.

W skrócie

Istnieją dwa sposoby nakładania: automatyczne nakładanie wałkiem oraz ręczne bądź automatyczne natryskiwanie. SABA posiada odpowiednie kleje do każdego zastosowania i każdego sposobu nakładania.

Zapraszamy do kontaktu