Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Mimo ogromnej uwagi i rzetelności, z jaką tworzymy naszą stronę, nie możemy zagwarantować, iż informacje na niej zamieszczane są kompletne i dokładne. Nie ręczymy również za to, że informacje na naszej stronie internetowej odpowiadają wyznaczonemu przez Państwa celowi. Wszystkie informacje, produkty oraz usługi oferowane są bez żadnej wyraźnej czy domniemanej gwarancji bądź odpowiedzialności odnoszącej się do ich przydatności lub użycia dla osiągnięcia określonego celu, czy też do innych zastosowań, a ich stan odpowiada stanowi faktycznemu.

SABA Dinxperlo BV nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie szkody lub ich następstwa, niezależnie od ich rodzaju, powstałe w wyniku korzystania lub (tymczasowej) niemożności korzystania ze strony internetowej SABA lub mające ze wspomnianą stroną jakikolwiek związek. Nie odpowiadamy również za bezpośrednie szkody lub ich następstwa powstałe poprzez wykorzystywanie informacji ściągniętych ze strony internetowej firmy SABA.

Informacje na stronie firmy SABA (do których należą również informacje prawne) są regularnie uzupełniane oraz aktualizowane. Zmiany mogą zostać dokonane w każdej chwili z natychmiastowym skutkiem oraz bez potrzeby wcześniejszego powiadamiania.

Zalecenia i instrukcje użytkowania zostały opracowane na podstawie aktualnego stanu wiedzy. Odbiorcy i klienci korzystający z naszych produktów powinni samodzielnie ocenić je według własnych oczekiwań dotyczących ich zastosowania oraz stawianych wobec nich wymagań. Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji, gdy nasze produkty są stosowane niezgodnie z naszymi zaleceniami i/lub instrukcjami użytkowania. W odniesieniu do naszych zaleceń, przepisów dotyczących użytkowania oraz dostawy naszych produktów obowiązują Ogólne Warunki firmy SABA Dinxperlo BV.

Dodatkowe informacje Ogólne Warunki:

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej i Ogólne Warunki
No data found