Artykuł

Białej księdze: Jak używać klejów termotopliwych i zoptymalizować proces produkcji

W produkcji materaców powszechnie stosuje się kleje termotopliwe. Ich główną zaletą jest wytrzymałe połączenie bez parowania rozpuszczalników lub wody, co umożliwia szybki montaż i obróbkę. Skutkiem tego jest minimalny czas schnięcia oraz natychmiastowe pakowanie gotowych produktów. Dzięki łatwemu włączeniu w zautomatyzowany proces kleje termotopliwe często wykorzystuje się w sektorze produkcji łóżek. Z całą pewnością nie można także pominąć faktu, że kleje termotopliwe nie zawierają rozpuszczalników, a tym samym są bezpieczniejsze dla środowiska i zdrowia ludzi mających z nimi kontakt.

Tonny Zaarbelink
Autor Tonny Zaarbelink Head of Product and Application Management
Co trzeba wiedzieć o klejach termotopliwych do produkcji materaców

W niniejszej białej księdze skupimy się na zastosowaniu klejów termotopliwych do produkcji materaców. Omówimy zalety tych klejów w produkcji materaców, szczegółowo zajmiemy się różnymi metodami aplikacji oraz przekażemy wskazówki umożliwiające optymalizację procesu produkcji. Po przeczytaniu niniejszej białej księgi będziesz dokładnie wiedzieć, jak idealnie włączyć kleje termotopliwe w swój proces produkcji materaców.

Pobierz za darmo białej księdze

Składniki klejów termotopliwych

Kleje termotopliwe składają się z trzech głównych składników

  • polimeru,
  • klejącej się żywicy,
  • wosku lub oleju.
Polimer stanowi rdzeń i nadaje klejowi termotopliwemu wytrzymałość i elastyczność. Te właściwości w znacznej mierze zależą od rodzaju polimeru, masy cząsteczkowej i objętości. Wysoka zawartość polimeru daje wysoką lepkość i elastyczność. Niższa zawartość polimeru oznacza niższą lepkość. Do polimerów często używanych w klejach termotopliwych należą TR, EVA, APAO, PUR i PA. Czasem dodaje się inne kleje, aby uzyskać konkretne właściwości. Na przykład olej lub wosk służą do korygowania lepkości i czasu otwartego. Żywice zapewniają przyczepność początkową i połączenie.
 

Man applying SABA hot melt adhesive

SABA customer applying hot melt glue with spray gun on mattress

Nakładanie klejów termotopliwych w produkcji materaców

Proces produkcji materaców może obejmować różne procesy łączenia oraz materiały. W branży materaców klej musi spajać na przykład piankę z pianką lub piankę z materiałem wsypowym lub włókniną. To wymaga odmiennych metod nakładania klejów. Kleje termotopliwe zwykle nakłada się w jeden z czterech sposobów:

  1. Krople
  2. Wir
  3. Natryskowo
  4. Wałek
Więcej informacji na temat metod aplikacji znajduje się w naszym dokumencie informacyjnym.