Maasvlakte Olie Terminal & SABA

Rotterdam, Nederland

Het vloeistofdicht afdichten van manifolds

Op het uiterste puntje van de eerste Maasvlakte bevindt zich de Maasvlakte Olie Terminal (MOT), één van de grootste olieterminals ter wereld. MOT is een gespecialiseerd bedrijf in op- en overslag van ruwe aardolie. Jaarlijks komt hier een derde van de totale aanvoer van ruwe olie in Rotterdam binnen. Deze grote hoeveelheid ruwe olie wordt opgeslagen in grote tanks en vervolgens via tal van pijpleidingen gedistribueerd naar de zes Nederlandse raffinaderijen. Wanneer de olie in een raffinaderij wordt omgezet in benzine kunnen zo'n 3,5 miljoen auto's een jaar lang rijden!

Diverse pijpleidingen
Nauwe samenwerking

Arjan Tuk, Inspection Engineer bij MOT, vertelt dat hij al jaren met SABA werkt. "MOT was op zoek naar de juiste chemisch resistente en bodembeschermende afdichtingen voor de terminal. We kwamen bij SABA terecht omdat zij goede samenwerkingen hebben met professionele applicateurs én omdat de producten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving".

Op dit moment worden de manifolds in meerdere fasen afgedicht met SABA Sealer MB-T. Manifolds worden op grote schaal gebruikt in de olie- en gasindustrie voor de distributie van gassen en vloeistoffen. Het is hierbij belangrijk dat het afdichtingsmateriaal gecertificeerd is en voldoet aan BRL 7700 protocol 7711. SABA Sealer MB-T is specifiek ontwikkeld voor het elastisch en vloeistofdicht afdichten van installaties waar stoffen worden opgeslagen, afgevuld of behandeld en waarbij een hoge chemische resistentie vereist is. Bijvoorbeeld op tankstations, chemische plants en calamiteitenreservoirs.

Het complete pakket

"Een belangrijk voordeel voor ons is dat SABA niet alleen product en advies levert, maar ook nauw samenwerkt met diverse applicatiebedrijven. Zo blijven de lijnen kort en weten wij dat de uitvoering goed begeleid wordt. Het resultaat is een kwalitatieve afdichting en een soepele samenwerking", aldus Arjan Tuk. 

Vrijblijvend advies over de voordelen van SABA voor uw project?

Maak een afspraak via 0315 – 65 89 99 of building@saba-adhesives.com.

Contact
MAASVLAKTE OLIE TERMINAL

Over Maasvlakte Olie Terminal

Maasvlakte Olie Terminal (MOT) is een gespecialiseerd bedrijf in op- en overslag van ruwe aardolie. De terminal beschikt over 39 tanks met een totale capaciteit van 4.600.000 m3 die geschikt zijn voor de opslag van ruwe aardolie. De terminal is uitgerust met twee steigers waar tankers gelost kunnen worden. De olie van deze tankers wordt gelost in de tanks van de terminal en/of via pijpleidingen naar de opslagterminals of de raffinaderijen van een van de vennoten. MOT is een joint venture. De eigenaren zijn Zeeland refinery, Aramco, BP, Shell, Vopak en Exxon-Mobil. Door de gunstige ligging van de terminal in de Rotterdamse haven aan diep water en de verbindingen tussen de diverse vennoten vervult de Maasvlakte Olie Terminal een belangrijke functie in de logistieke keten tussen olieproducenten en raffinaderijen.