Advies

Waarom inspectie en onderhoud van kitvoegen van groot belang is

Inspectie en (preventief) onderhoud van kitvoegen helpen de effecten van slijtage tegen te gaan en dragen bij aan een langere levensduur en betere kwaliteit van de voegafdichting. Dit verbetert de betrouwbaarheid van de voeg en kan uw kosten aanzienlijk verlagen. We geven u graag meer informatie over het belang van inspectie en (preventief) onderhoud.

Henri van Geenen
Auteur Henri van Geenen Senior Account Manager

Voorkomen > genezen

Inspectie en (preventief) onderhoud helpen verdere beschadiging te voorkomen.

​Bespaar kosten

Inspectie en onderhoud verminderen de frequentie van hoge investeringen.

Levensduur van 20+ jaar

Inspectie en onderhoud dragen bij aan een langere levensduur en betere kwaliteit van SABA kitten.

Waarom inspectie en (preventief) onderhoud van kitvoegen?

Kitafdichtingen worden blootgesteld aan externe invloeden en, zoals elk bouwmateriaal, is ook een kitvoeg onderhevig aan slijtage door externe invloeden. Deze externe invloeden – ongeacht of ze mechanisch, thermisch of chemisch zijn – verkorten de levensduur van de voeg.

SABA heeft jarenlange ervaring in onderhouds- en renovatieprojecten waarbij in de praktijk bewezen is dat (preventief) onderhoud helpt om kosten te besparen. Inspectie en preventief verlengen de levensduur van een afdichting (20+ jaren) en verbeteren de kwaliteit. Uiteindelijk zorgt het ervoor dat de totale kosten – de Total Cost of Ownership (TCO) – verminderen.

SABA voegafdichtingen

Wilt u kosten besparen?

Haal voordeel uit onderhoud en inspectie. Wij helpen u graag met het opstellen van een onderhoudsplan.

Hulp bij een onderhoudsplan
"Wanneer (preventief) onderhoud wordt uitgevoerd, worden niet alleen de beschadigde stukken vervangen, maar wordt ook degradatie van ‘gezonde’ stukken tegengegaan. Klein onderhoud voorkomt groot onderhoud. " Henri van Geenen Senior accountmanager
Henri van Geenen

Inspectie van kitvoegen: zo herkent u slijtage

Het frequent inspecteren van voegafdichtingen helpt de effecten van externe invloeden tijdig te constateren. De visuele beoordeling van de kwaliteit van de kitvoeg en de externe invloed (soort invloed én de intensiteit) bepalen of onderhoud op korte termijn moet plaatsvinden of dat het kan worden uitgesteld - en zo ja, hoe lang. Visuele kenmerken van beschadigde kitvoegen kunnen zijn:

  • een niet-intacte hechting;
  • randafbrokkeling aan de ondergrond;
  • afwijkingen – zoals scheurvorming – als gevolg van werking, zetting of krimp;
  • schade (vandalisme);
  • (zichtbare) overmaatse mechanische of chemische belasting.

Vertoont de geïnspecteerde kitvoeg tekenen van beschadiging die het functioneren zouden kunnen beïnvloeden, dan beschrijft het onderhoudsadvies richtlijnen voor onderhoud en herstel. Tevens kan ter plaatse worden bekeken of het mogelijk is de bron/oorzaak van de externe invloed weg te nemen of te verminderen.

Inspectie kitafdichting
Kwaliteit voegafdichten

Kitvoegen onderhouden met een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)

Inspectie en onderhoud kan ad-hoc worden uitgevoerd of volgens een onderhoudsadvies met een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). SABA hanteert bij het inspecteren en opstellen van een MJOP de richtlijnen van de NEN 2767-norm.
 
Bij het uitvoeren van onderhoud en renovatie is het van belang om vooraf vast te stellen hoe de huidige situatie en kwaliteit van de kitvoeg is. De detaillering, kitsoort en applicatie zijn hierbij leidend. Bij het opstellen van een onderhoudsadvies let SABA onder meer op:

  • het totaal van de kitvoegen en de staat van onderhoud;
  • schade door constructieve keuzes;
  • esthetische aspecten versus economische haalbaarheid;
  • verdraagzaam en verenigbaar met eerder ingezette materialen, hechtingen op diverse ondergronden;
  • economisch aspect: keuze voor herstelwijze en uitvoering.
 

In het onderhoudsadvies worden uiteindelijk keuzes gemaakt die in lijn liggen met de plaatselijke omstandigheden en de gestelde eisen van de opdrachtgever. Herstelwerkzaamheden zijn uiteraard noodzakelijk; preventief onderhoud biedt kostenbesparing op de lange termijn.

Wilt u kosten besparen?

Haal voordeel uit onderhoud en inspectie. Wij helpen u graag met het opstellen van een onderhoudsplan.

Hulp bij een onderhoudsplan