16 marca 2023

SABA bierze udział w projekcie Totally Nuts:

W firmie SABA codziennie dążymy do bardziej zrównoważonego podejścia. Na przykład uczestniczymy w inicjatywach badawczych poszukujących alternatyw dla substancji szkodliwych dla środowiska. Takich jak projekt Totally Nuts, którego celem jest opracowanie zrównoważonych, ekonomicznie opłacalnych termoutwardzalnych utwardzaczy żywic epoksydowych i kompozytów pochodzenia biologicznego z pozostałości skorupek orzechów nerkowca.

 

Projekt Totally Nuts

Jak można opracować zrównoważone, ekonomicznie opłacalne termoutwardzalne utwardzacze żywic epoksydowych i kompozyty pochodzenia biologicznego z pozostałości skorupek orzechów nerkowca? Właśnie na tym pytaniu skupią się partnerzy projektu Totally Nuts w nadchodzących latach.

W skrócie, utwardzacz termoutwardzalny to materiał twardniejący w trakcie obróbki, który nie mięknie po podgrzaniu. Utwardzacze termoutwardzalne powszechnie wykorzystuje się w naszych powłokach i klejach. Nadal są one jednak oparte głównie na surowcach kopalnych, nienadających się do recyklingu. Właśnie to pragną zmienić uczestnicy projektu!

SABA

Skorupki orzechów nerkowca w naszych klejach?

W ramach projektu Totally Nuts badamy możliwość zastąpienia surowców kopalnych w utwardzaczach termoutwardzalnych skorupkami orzechów nerkowca. Obecnie wyrzuca się je jako odpady lub wykorzystuje w charakterze niewydajnego paliwa.
 
Czemu jednak wybrano właśnie te orzechy? Skorupka orzechów nerkowca zawiera ważną substancję mogącą stanowić podstawę termoutwardzalnego utwardzacza żywic epoksydowych pochodzenia biologicznego, czyli kardanol. W procesie ekstrakcji kardanolu powstaje również biowęgiel. Mieszanina kardanolu i biowęgla tworzy kompozyt, który zgodnie z oczekiwaniami ma posiadać lepsze właściwości mechaniczne, elektryczne i termiczne.

Kto bierze udział?

W celu pomyślnej realizacji projektu Totally Nuts łączą siły aż 4 instytucje wiedzy (Uniwersytet Nauk Stosowanych w Avans, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Rotterdamie, Uniwersytet w Maastricht oraz Politechnika w Eindhoven). Wsparcie zapewnia im szereg partnerów biznesowych, w tym firma SABA.
 
Jesteśmy dumni z szansy uczestnictwa w tej cudownej inicjatywie! Sukces tego projektu pełni funkcję katalizatora opracowywania zrównoważonych rozwiązań dla naszej branży i przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania pozostałości orzechów nerkowca.

Wspólnie w kierunku „sustainable bond”!

 
Więcej informacji: https://www.coebbe.nl/projecten/totally-nuts-circulaire-biobased-thermoharders-van-cashewnotenschillen/