Artykuł

Bezpieczne produkty budowlane to krok w stronę lepszego stanu zdrowia

Odpowiedzialne systemy uszczelniania SABA

Na jakość powietrza w naszych domach i budynkach wpływa wiele czynników. Chodzi tu m.in. o wentylację, eksploatację pieca, środki czystości oraz materiały budowlane. Niedawno nałożone lakiery, kleje, uszczelniacze i inne materiały budowlane mogą wydzielać szkodliwe lotne związki organiczne (LZO). Nawet kilka dni po ich nałożeniu! LZO to substancje organiczne, które w temperaturze pokojowej z łatwością przechodzą w postać pary. Substancje te mogą być uwalniane z różnych produktów, które często wykorzystujemy w domach, np. ze środków czystości, farb czy materiałów budowlanych. Zarówno krótka, jak i długotrwała ekspozycja na LZO może prowadzić do problemów zdrowotnych. Na przykład długotrwała ekspozycja na rozpuszczalniki w wysokim stężeniu może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu. Z tego powodu niezwykle ważne jest tworzenie i wykorzystywanie niskoemisyjnych produktów budowlanych i produktów do renowacji.

System klasyfikacji EMICODE®

W branży budowlanej emisja produktów jest często klasyfikowana za pomocą oznaczeń EMICODE®. System klasyfikacji EMICODE® umożliwia porównanie i ocenę charakterystyki emisji produktów budowlanych, jednocześnie zachęcając do dalszego ulepszania produktów. Wyróżnia się trzy grupy produktów w kolejności od najbardziej do najmniej emisyjnych: EMICODE® EC2, EC1 oraz EC1 PLUS. Wyłącznie produkty spełniające najsurowsze normy w zakresie emisji przydzielane są do najwyższej grupy: EMICODE® EC1 PLUS.

Niskoemisyjne środki uszczelniające

EMICODE® to system klasyfikacji produktów, a jednocześnie znak ekologiczny. Produkty przechodzą surową procedurę certyfikacji, w której badana jest ilość emitowanych lotnych związków organicznych (LZO). Produkty zawierające rozpuszczalniki lub substancje CMR (substancje rakotwórcze, mutagenne lub reprotoksyczne) nie mogą otrzymać certyfikacji Emicode. Wiele produktów SABA jest wyjątkowo niskoemisyjnych. Potwierdza to znak Emicode EC1 PLUS na etykiecie. Tutaj można znaleźć wszystkie produkty SABA oznaczone certyfikatem Emicode EC1 Plus. Te środki uszczelniające są bardzo niskoemisyjne, nie mają symboli ostrzegawczych i dlatego mogą być przetwarzane bez ryzyka. Ciągle pracujemy nad ulepszeniem naszych produktów pod kątem potrzeb człowieka i środowiska.

Budowanie zgodnie z systemami certyfikacji BREEAM i LEED Zrównoważone budownictwo ma coraz większe znaczenie. Branża budowlana na całym świecie musi liczyć się z systemem certyfikacji BREEAM w zakresie zrównoważonego budownictwa. Na świecie ponad 100 000 budynków posiada certyfikację BREEAM. Produkty zaklasyfikowane jako EC1 PLUS są uznawane w ramach systemu BREEAM i LEED i dzięki temu mogą być bez problemu wykorzystywane w projektach realizowanych zgodnie z tymi systemami. System LEED jest odpowiednikiem systemu BREEAM w Stanach Zjednoczonych, jednak występuje również często w Europie.


Chcesz otrzymać niezobowiązującą poradę na temat korzyści płynących z produktów SABA dla Twoich projektów?

Umów się z nami, dzwoniąc pod numer +48 (0)61 66 45 1259 lub pisząc na building@saba-adhesives.com.


Przegląd produktów SABA ze znakiem EMICODE® EC1 PLUS