13 september 2021

"Lichtgewicht is altijd nuttiger."

Dr. ir. Nick den Uijl, onderzoeker en docent Automotive Engineering aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), is overtuigd van de voordelen van lichtgewicht trailer- en carrosseriebouw. Tijdens een rondleiding over de HAN Automotive campus vertelt Den Uijl enthousiast over zijn nieuwe onderzoeksproject Multitec.

Centraal hierin staat het lichtgewicht ontwerpen en construeren voor de trailer- en carrosseriebouw door het toepassen van een multimaterialen strategie. Ook wordt er gekeken naar verschillende verbindingstechnieken: lassen, schroeven of lijmen.

Wat mogen we van het Multitec onderzoeksproject verwachten?

In het project gaat de vraag beantwoord worden: hoe kan de carrosserie- en trailerbouw profiteren van de toepassing van multimaterialen? Bij multimaterialen kun je denken aan verschillende soorten aluminium, staal, maar ook composieten. Ook wordt er gekeken naar verschillende verbindingstechnieken: lassen, schroeven of lijmen.

Vraag gratis infographic aan
Lijmtechnologie

Het onderzoek wordt in 3 fasen uitgevoerd:

  1. De eerste fase richt zich op de bedrijfskundige aspecten.
  2. De tweede fase is gericht op de mechanische eigenschappen van constructies.
  3. Tijdens deze fase onderzoeken we de ontwerpregels.

Er is bewust gekozen voor deze 3 aspecten, omdat die overeenkomen met de vragen vanuit het bedrijfsleven.

Meer weten over lijmen als verbindingstechniek?

Download onze gratis infographic. Deze infographic illustreert in één oogopslag de voordelen van lijmen ten opzichte van lassen en schroeven.

Lees meer

Hoe vertalen de resultaten zich naar het bedrijfsleven? 

De resultaten van het onderzoek moeten vooral meer inzicht opleveren: inzicht in de kansen die het lichtgewicht ontwerpen en construeren met multimaterialen de carrosserie- en trailerbouw biedt. Wat moet ervoor geïnvesteerd worden en welke aanpassing vraagt het van het bedrijfsproces?  

Duurproeven met wegdeksimulator

Voertuigen hebben een gemiddelde levensduur van 15 tot 17 jaar. Duurproeven helpen om inzicht te krijgen in de lange termijneffecten van bepaalde belastingen. Gedurende het project van twee jaar wordt een testopstelling gericht op vermoeiingsonderzoek aan constructiedelen gerealiseerd op de wegdeksimulator bij HAN. De testresultaten moeten leiden tot ontwerpregels.

Workshops met MKB

Tijdens het project worden regelmatig workshops georganiseerd om de resultaten van het onderzoek met de deelnemende partijen, waaronder SABA, te delen. Doel is om het netwerk tussen HAN en MKB hiermee te versterken. De kennis uit het onderzoek kan jullie klanten verder op weg helpen in het ontwikkelen van een modern, lichtgewicht voertuig voor de toekomst aldus Den Uijl.

Vanuit SABA is Michel Menting, Technical Product Manager Transportation en European Adhesive Engineer (EAE), betrokken bij het Multitec project. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met de heer den Uijl.

"Ik ben ervan overtuigd dat lichtgewicht altijd nuttiger is. Lichtgewicht voertuigen bieden legio voordelen. Minder brandstofverbruik, energetisch gunstiger, meer ruimte voor de opslag van goederen, aerodynamischer, sneller kunnen optrekken, wendbaarder zijn, minder belasting van de infrastructuur. De branche wil er echter (nog) niet aan. Niet alle partijen in de bedrijfskolom zien het voordeel. De kosten lijken vooralsnog groter dan de baten." 

Dr. ir. Nick den Uijl

Onderzoeker en docent Automotive Engineering aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Dr. ir. Nick den Uijl

Vertel eens wat meer over de opleiding HAN Automotive…

De studenten aan de opleiding HAN Automotive in Arnhem maken tijdens hun studie kennis met alle facetten van de voertuigenbranche. Ze worden opgeleid tot bijvoorbeeld Automotive Engineer. Er zijn verschillende niveau's: AD (associate degree), B Sc (bachelor) en M Sc (Master).
 
Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan projecten voor opdrachtgevers uit de branche. Hiermee kan de theoretische kennis direct in de praktijk worden toegepast. Eén van deze projecten is het onderzoeksproject Multitec, waarin SABA als partner op het gebied van lijmtechnologie betrokken is vanuit het bedrijfsleven.

Hé, daar hebben we een oude bekende…

Dat is inderdaad de HAN Hydromotive. Het voertuig is voorzien van een op waterstof gebaseerde aandrijving. En jullie lijm is gebruikt als verbindingstechniek.

HAN Hydromotive
Door de Han gebouwd voertuig dat rijdt op waterstof gefotografeerd in een oude fabriek
Meer weten over lijmen als verbindingstechniek?

Download onze gratis infographic. Deze infographic illustreert in één oogopslag de voordelen van lijmen ten opzichte van lassen en schroeven.

Vraag gratis infographic aan