Whitepaper

Nieuwe wetgeving rookwerendheid essentieel voor brandveiligheid

In het BBL - de vervanger van het Bouwbesluit – worden de normen en wetgeving omtrent rookwerendheid aanzienlijk aangescherpt. Dit is van belang omdat rookwerendheid een fundamentele rol bij brandveiligheid speelt. In deze whitepaper leest u meer over:

  • Waarom de normen en wetgeving worden aangescherpt;
  • Nieuwe normen en wetgeving per 1 juli 2021;
  • De nieuwe classificering en de bijbehorende lekkage-proef.

Henry Veneman
Auteur Henry Veneman Technical Product Manager
Rookwerendheid: de fundamentele rol bij brandveiligheid

Dat gecertificeerde brandwerende producten ook rookwerend zijn, is volgens het Bouwbesluit een vanzelfsprekendheid. In de praktijk blijkt deze aanname onterecht en daarom worden de normen en regels voor rookwerendheid aanzienlijk aangescherpt.

Vraag whitepaper aan

Het essentiële belang van rookwerendheid

Rook verspreidt zich sneller dan de brand, maar laat zich minder eenvoudig beheersen. Sterker nog: rookverspreiding is bij brand bijna onvermijdelijk. Bij een fatale brand in een studentenflat in Diemen had de rook slechts zeven minuten nodig om zich door de flat te verspreiden, met alle fatale gevolgen van dien (Brand Rode Kruislaan in Diemen - IFV, 2017). Door doeltreffende maatregelen kan de verspreiding van rook wel aanzienlijk worden vertraagd.

Veilig vluchten bij brand

Het belangrijkste doel van rookwerendheid is dat mensen tijdens een brand voldoende tijd hebben om te ontsnappen en niet vroegtijdig worden belemmerd door rook. De term die hiervoor wordt gebruikt is de Required Safe Escape Time of RSET. Adequate rookwerendheid en rookbeheersing vergroot de hoeveelheid tijd die mensen hebben om veilig te ontsnappen, ook wel de Available Safe Escape Time of ASET genoemd. Hoe groter het verschil tussen de benodigde tijd en beschikbare tijd om in veiligheid te komen - de Veiligheidsmarge - hoe groter de kans dat iemand veilig uit de situatie kan ontsnappen.

Rookwerend afdichten met Sabaprotect M500

De Sabaprotect M500 van SABA is, afhankelijk van de constructie, te gebruiken voor het rook- en brandwerend* afdichten van voegen in

  • Metal studwanden
  • HSB-wanden
  • Wanden van gipskarton
  • Fermacell
  • Voegen in steenachtige constructies
  • De aansluiting van verschillende soorten stenen ondergrond op houten kozijnen
  • De aansluiting van verschillende soorten stenen ondergrond op metalen kozijnen

De onderstaande afbeelding illustreert het effect van rookwerende kit in een gebouw.

Het effect van rookwerende kit

Naast de goede rook- en brandwerendheid van het product, is er ook nagedacht over risico’s die het product zelf mogelijk met zich meebrengt. Sabaprotect M500 is daarom Emicode EC1 PLUS gecertificeerd en veilig te verwerken, zonder gezondheidsrisico. En dankzij de zeer emissiearme en labelvrije eigenschappen is het product geschikt voor toepassing in zowel BREEAM- als LEED[1]projecten.

In de situatie dat de intensiteit en temperatuur van een brand te hoog is, verbrand alles. Dat geldt ook voor afdichtingskit, maar bij de verbranding van Sabaprotect M500 komen géén giftige stoffen vrij.

* t/m 120 minuten brandwerend, voldoet aan Sa en S200 norm voor rookwerendheid

Vraag whitepaper aan