Artikel

DIN 2304: optimaliseer de kwaliteit van uw verlijmingsprocessen

DIN 2304 is een gebruikersnorm die gekoppeld is aan het ISO 9001 kwaliteitssysteem en van toepassing is op elke industriële sector waarin lijmverbindingen worden toegepast. De norm is vergelijkbaar met de bekende DIN 6701 die verplicht is voor de treinensector en haar toeleveranciers. Het doel van de DIN 2304 norm is om de kwaliteit van verlijmingsprocessen te optimaliseren: minder fouten, kosten besparen en het structureel verhogen van het vertrouwen in en imago van lijmen als verbindingstechniek.  

Wij hebben in dit artikel kennis voor u verzameld over DIN 2304, waaronder een interview met Prof. Dr. Andreas Groβ, lid van de DIN werkgroep 'DIN 2304'. 

Wat is DIN 2304?

Lijmverbindingen voldoen helaas niet altijd aan de gestelde eisen, waardoor ze tijdens de gebruiksfase falen. Om dit te voorkomen is de toepassingsnorm DIN 2304 in het leven geroepen, een norm die helpt in het totale proces van ontwikkeling tot in (serie)productie, met als doelstelling een foutloze productie.  

De norm legt organisatorische zaken vast met betrekking tot kwaliteitsborging en ondersteunt zo het beheer van verlijmingsprocessen. Het richt zich niet alleen op een bepaalde sector of product, zoals DIN 6701 wel doet, maar op de vervaardiging van alle soorten lijmverbindingen waarvan de belangrijkste functie het overdragen van mechanische belastingen is. 

DIN 2304 bestaat uit drie kernelementen: 

  1. Classificatie van lijmverbindingen volgens veiligheidseisen. 
  2. Aanstelling van verantwoordelijke supervisors (SIC) lijmwerkzaamheden. 
  3. Verificatie dat gedurende de hele levenscyclus van een product van een lijmverbinding de belastingen waaraan een lijmverbinding wordt blootgesteld altijd kleiner zijn dan de maximale belastbaarheid van de lijmverbinding. 

Kernelement 1: Classificatie van lijmverbindingen

Volgens DIN 2304 kunnen alle lijmverbindingen principieel worden geclassificeerd op basis van de geschatte gevolgen bij het falen van de lijmverbinding. Deze classificatie geeft ook de kans op eventuele economische gevolgen weer. Hierbij worden lijmverbindingen ingedeeld in de veiligheidsklassen S1 tot S4: 
 
S1 - Hoge veiligheidseisen 
S2 - Matige veiligheidseisen 
S3 - Lage veiligheidseisen 
S4 - Geen veiligheidseisen 

Kernelement 2: Verantwoordelijke Supervisors (SIC)

Volgens DIN 2304 dienen ondernemingen geschikte personen verantwoordelijk te stellen voor het verlijmingsproces. Deze supervisors, ook wel SIC genoemd, zijn het aanspreekpunt voor alle zaken rondom verlijmingswerkzaamheden: van de planningsfase en de productie tot het onderhoud. 

Kernelement 3: Verificatie van belastingen

Bij een lijmverbinding dient de belasting waaraan deze wordt blootgesteld gedurende de levensduur van een product lager te zijn dan de belasting op die lijmverbinding. Wat nieuw is bij DIN 2304 is dat dit geverifieerd moet worden door de SIC en moet worden gedocumenteerd.  

DIN 2304 en ISO 9001

DIN 2304 is gebaseerd op ISO 9001. ISO 9001 vormt de basis voor kwaliteitsborging, maar is te algemeen om het enige instrument voor kwaliteitsborging te zijn. De norm stelt slechts de minimale eisen aan een kwaliteitsmanagementsysteem voor verlijmingen, waardoor er behoefte is aan specifieke, technologie specifieke regelgevingen. Deze worden beschreven in de DIN 2304 norm: kwaliteitseisen voor verlijmingsprocessen. 

De toekomst van DIN 2304

Er verandert veel in de industrie, zo ook wat betreft deze norm. DIN 2304 zal in 2027 worden vervangen door de internationale standaard: ISO 21368. 
 

Interview met Prof. Dr. Andres Groβ

Professor Andreas Groß is hoofd van de afdeling Personeelstraining en Technologietransfer van het Duitse Fraunhofer IFAM, het internationaal toonaangevende onafhankelijke onderzoeksinstituut op het gebied van verlijmen. Hij is voorzitter van de DIN-werkgroep inzake 'DIN 2304' en heeft hierdoor een enorme kennis rondom de norm. De perfecte persoon om een aantal vragen te stellen dus. Download het gehele interview gratis via onderstaande button. 

Download interview


DIN 2304: verhoog uw proceszekerheid

SABA en DIN 2304

Bij SABA ondersteunen we u graag bij het behalen van het DIN 2304 certificaat. Onze lijmen waarborgen een constante hoge kwaliteit, daarnaast bieden we verschillende testen aan en verzorgen we trainingen op maat. Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie. 

Contact