Artikel

Chemisch resistent afdichten om bodemverontreiniging te voorkomen

Bij SABA krijgen we vaak de vraag uit de praktijk welke afdichtingskit bestand is tegen een chemische stof. Op locaties waar bedrijfsmatig gewerkt wordt met bodembedreigende stoffen, dient altijd het juiste afdichtingssysteem gebruikt te worden om bodemverontreiniging en andere negatieve, of zelfs desastreuse, gevolgen te voorkomen. Welk systeem geschikt is, hangt af van verschillende aspecten, zoals de wettelijke eisen*, de toepassing en de mogelijke chemische belasting.

Henry Veneman
Auteur Henry Veneman Technical Product Manager

Het juiste chemisch resistente afdichtingssysteem

De chemische resistentie, of chemische bestendigheid, van een afdichting geeft de mate weer waarin een kitvoeg bestand is tegen bepaalde chemische stoffen. Chemisch resistente afdichtingen worden gebruikt om een gecontroleerde situatie te creëren, waarbij bodemverontreiniging wordt voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan vloerafdichtingen bij tankstations of afdichtingen in calamiteitenbakken bij opslagsilo’s. Op basis van de volgende aspecten wordt bepaald welk afdichtingssysteem geschikt is:

Om welke bodembedreigende stof gaat het?

Om tot een geschikt afdichtingssysteem te komen, is het van essentieel belang om te weten om welke bodembedreigende stof het gaat. In welke concentraties komt deze chemische stof voor? Aan welke temperaturen worden de stof en de voegafdichting blootgesteld?

Welke normeringen en wetgevingen gelden?

In ieder land kunnen andere normen en regelgevingen gelden voor het beschermen van de bodem. De normen die op kitafdichtingen van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld een Europese CE-markering op basis van EN 14188-2 of een additionele landseis zoals de Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung, zijn leidend in de keuze voor het juiste afdichtingssysteem.

Een vloeistofkerende- of vloeistofdichte eis?**

Het is van belang om te weten of de afdichting een vloeistofkerende- of vloeistofdichte eis heeft. Bij een vloeistofkerende eis moet de afdichting bestand zijn tegen (lek-)incidenten. Er dient een barrière te worden gecreëerd die een vloeistof enkele uren tot dagen kan keren, totdat de chemische belasting wordt verwijderd. Bijvoorbeeld in een calamiteitenbak. Bij een vloeistofdichte eis, moet een afgedichte voeg een duurbelasting kunnen verdragen van jaren tot wel tientallen jaren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij tankafdichtingen.

Welke ondergrond?

Een duurzame en chemisch resistente afdichting wordt mede bepaald door de hechting op de ondergrond. Omdat de ondergrond, in combinatie met de bodembedreigende stof, invloed kan hebben op de afdichting is het belangrijk om te weten op welke ondergrond de afdichting plaats vindt. Vervolgens moet het effect van de vloeistof op de afdichting worden getest.

Naast deze aspecten dienen er meer vragen beantwoord te worden om tot een geschikt chemisch resistent afdichtingssysteem te komen. Wat is bijvoorbeeld de toepassing? Welke belastingen treden er op? Wordt er over de afdichting gereden? Is het binnen of buiten? Samen met SABA’s team van specialisten kunnen deze vragen beantwoord worden en bent u een stap verder in uw zoektocht naar een geschikt chemisch resistent afdichtingssysteem.

Contact

Hoe adviseert SABA over chemische resistentie?

Op locaties waar gewerkt wordt met milieubelastende stoffen, bijvoorbeeld bij vliegvelden, tankstations, olieopslag of mesttanks, stelt de overheid speciale eisen om bodemverontreiniging te voorkomen. Deze regel- en wetgeving is per branche en per land zeer verschillend. Al jarenlang test SABA de chemische resistentie van onze kitten. Door onze expertise en ervaring kunnen wij onze klanten voorzien van het beste advies op maat. We hebben een uitgebreide database ontwikkeld die ons vertelt welke afdichting en voorbehandeling gebruikt moet worden bij een bepaalde ondergrond in combinatie met een chemische stof. In de gevallen dat de grondstof niet eerder onderzocht is, kan een resistentietest in gang worden gezet.
 

Vijf grote witte silo’s achter groen landschap

Resistentietesten

Het doel van een resistentietest is om de juiste afdichting te bepalen door de bestandheid van de afdichting te meten. Tijdens de test worden afdichtingen met water of andere referentievloeistoffen belast, waarbij chemicaliën op basis van chemische eigenschappen worden ingedeeld in groepen. Na een vastgesteld aantal dagen worden de eigenschappen van de afdichting gecontroleerd. Er wordt dan gekeken naar bijvoorbeeld de hardheid, elasticiteit, mechanische aantasting, verkleuring en terugvering. De resultaten van de test geven aan of een afdichting chemisch resistent is en zo ja, voor hoe lang. De R&D afdeling van SABA voert deze testen in huis uit.

Afbeelding 1: Uitslag van een resistentietest met benzine. Duidelijk is te zien dat de Sabatack 750 (links) en de polyurethaan van de concurrent (rechts) meer van de testvloeistof opnemen en hierdoor meer zwellen. SABA Sealer MB (midden) is aanzienlijk beter geschikt.

Afbeelding 2: Uitslag van een resistentietest met azijnzuur. Hierbij worden de SABA Sealer MB (midden) en de SABA Sealer AC (rechts) niet aangetast en de polyurethaan van de concurrent (links) wel.

Foto van resistentietest, uitslag in alinea beschreven

SABA’s chemisch resistente afdichtingen

SABA heeft jarenlange ervaring in het (petro-)chemisch resistent afdichten van voegen. Twee producten die wij, onder andere, zeer frequent adviseren zijn de SABA Ecoseal AC en de SABA Sealer MB-T. Deze twee afdichtingssystemen zijn bestand tegen extreme weersomstandigheden en dichten duurzaam, elastisch en (petro-)chemisch resistent af.
 

SABA Ecoseal AC

De SABA Ecoseal AC is zeer geschikt voor biochemische belastingen zoals tanks, silo’s, bassins en opslagruimten die in aanraking komen met bijvoorbeeld composteringsprocessen, meststoffen en zuiveringswater. Deze zuurbestendige afdichtingskit is blijvend elastisch, vrij van gevarensymbolen en goed te verwerken.
 

SABA Sealer MB-T

De SABA Sealer MB-T is zeer geschikt voor installaties in de petrochemische industrie waar schadelijke stoffen worden opgeslagen en/of afgevuld. Deze duurzame, elastische afdichtingskit is vrij van oplosmiddelen, bestand tegen extreme weersomstandigheden en heeft een referentieperiode van 25 jaar.
 

Snel en makkelijk de juiste kit vinden?

De productconfigurator van SABA zorgt ervoor dat u snel en gemakkelijk het juiste product vindt. In drie simpele stappen komt u een stuk dichter bij de juiste kit voor uw toepassing.

Ga naar productconfigurator

* De lezer moet zich altijd van de laatste wet- en regelgeving op de hoogte stellen.
 
** In het nieuwe Bal (Bouwbesluit activiteiten leefomgeving) worden de begrippen vloeistofdicht¹ en vloeistofkerend² anders gedefinieerd, te weten:
¹ Vloeistofdichte bodemvoorziening: vloer, verharding of constructie waardoor stoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.
² Aaneengesloten bodemvoorziening: vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden zijn gedicht.