Artikel

Bestendigheid kitten onder invloed van UV-straling, temperatuur en vocht

Gedurende hun levensduur kunnen lijmen en kitten voor de transportindustrie worden blootgesteld aan een breed scala van extreme klimatologische omstandigheden, zoals heel hoge of lage temperaturen, vochtigheid, water, ijs, zouten en, uiteraard, schadelijke UV-straling.
 
SABA heeft uitgebreide mogelijkheden voor versnelde verouderingstesten, waarbij we extreme omstandigheden simuleren om sneller inzicht te krijgen in de langetermijneffecten van deze omstandigheden. Een van deze testen richt zich specifiek op UV-straling en hoge temperatuur. We werken hiervoor nauw samen met een extern testinstituut; Q-Lab in Arizona (USA). Ook beschikt SABA over QUV-kasten in ons eigen laboratorium waar we het effect van UV-straling en vocht testen.
 
We delen graag meer informatie over de cruciale rol van deze tests, de manier waarop de tests worden uitgevoerd en hun resultaten.

Michel Menting
Auteur Michel Menting Technical Product Manager
Waarom is UV-resistentie cruciaal?

UV-straling kan veel schade aanbrengen aan kit. De schade omvat verkleuring, verlies van glans, barsten, scheurvorming (craquelé), blaarvorming, sterkteverlies en oxidatie. UV-resistente lijmen en kitten zijn van cruciaal belang in de transportsector om verschillende redenen:

  • Veiligheid: voertuigen moeten sterk en veilig zijn. Wanneer zonlicht de kit aantast, kan dit de structurele integriteit van het voertuig in gevaar brengen. Een kit die UV-resistent is, helpt het voorkomen van lekkages, losse panelen en andere schade die de veiligheid van de reizigers kan beïnvloeden.
  • Esthetiek: Omdat voertuigen veelal worden blootgesteld aan zonlicht, kan de kleur en het uiterlijk van het voertuig aangetast worden. Een UV-bestendige kit helpt bij het behoud van de esthetische kwaliteit van het voertuig waardoor deze er langer als nieuw uitziet.
  • Duurzaamheid: Een voertuig dat is verlijmd en afgedicht met een UV-resistent product kan langer meegaan dan een voertuig dat dat niet is. Het voorkomt degradatie en verzwakking van de afdichtingen en verbindingen van het voertuig. Dit verlengt de levensduur en minimaliseert onderhoudskosten.

Testen in het Q-Lab in Arizona

Zoals eerder vermeld, voert SABA kittesten uit in het Q-Lab in Arizona, een van 's werelds grootste testfaciliteiten voor woestijnblootstelling. Arizona staat internationaal bekend als een toonaangevende benchmarklocatie voor blootstelling aan weersomstandigheden in de buitenlucht, vanwege de intense zonnestraling, de hoge temperaturen gedurende het hele jaar en het droge klimaat. In de zomer kunnen de temperaturen oplopen tot 46 ºC. De testen worden hier volgens ISO 17025 uitgevoerd.
 
Bij SABA maken we samples van zowel onze eigen producten als die van concurrenten, die vervolgens naar Arizona worden verzonden. Daar worden ze blootgesteld aan de intense zon, gefotografeerd en optisch beoordeeld door het Q-Lab. Elke drie maanden ontvangen we een evaluatie van een onafhankelijke expert over de ingezonden samples. Dit rapport is waardevol voor het vergaren van meer kennis over onze kitten en hoe ze presteren in vergelijking met concurrerende producten.
 

SABA
Testen met QUV-kasten

SABA beschikt over QUV-kasten in ons eigen laboratorium. Deze kasten zijn specifiek ontworpen om condities als zonlicht, regen en dauw te reproduceren. Hierdoor kan de invloed van UV-straling in combinatie met vocht worden gemeten. Het condensatiesysteem in de QUV-kast biedt een realistische simulatie van dauw en versnelt dit proces door de temperatuur te verhogen.
 
De QUV-tester werkt volledig automatisch, 24 uur per dag, 7 dagen per week. In slechts enkele dagen of weken kan deze tester omstandigheden reproduceren die schade aanrichten dat in de buitenlucht normaal gesproken maanden of jaren zou duren. Om buitenveroudering te simuleren, worden materialen in de QUV-tester blootgesteld aan gecontroleerde cycli van UV-straling en vocht bij verhoogde temperaturen. Deze testen worden uitgevoerd volgens de norm ASTM G154 bij een UV-belasting van 0,89 W/m2 bij 60°C.
 

Hoe presteren onze producten?

Om te weten hoe kitten uit onze Sabatack® range en die van concurrenten onder de invloed van UV-straling presteren, zijn zowel testen in Arizona als testen met een QUV-kast uitgevoerd. In dit artikel delen we de meest opvallende resultaten van de tests.
 

Testresultaten Arizona

De klimatologische omstandigheden in Arizona lenen zich uitstekend voor intensiteitstesten op onze kitten en die van de concurrent. Iedere 3 maanden worden de door ons verstrekte kitmonsters beoordeeld en gefotografeerd door een onafhankelijk expert. Ze zijn op de volgende punten beoordeeld:

  • Kleur
  • Glans
  • Algemene optische eigenschappen (algemene indruk, krijting, vervuiling)

Door de foto's hebben we een duidelijk beeld van hoe onze kitten (ook in vergelijking met producten van concurrenten) presteren onder de extreme klimatologische omstandigheden in Arizona. In de video vergelijken we onze Sabatack® 750 met andere producten die in de markt worden gebruikt: een polyurethaanlijm, polyurethaankit en twee MS polymeerproducten.

Meer weten? We vertellen u graag over de testresultaten in een persoonlijk gesprek. Neem hiervoor contact op met onze lijm- en kitspecialisten.

 

Contact
Testresultaten QUV-kasten

Met behulp van de QUV-kasten heeft SABA zorgvuldig de bestendigheid van zowel onze kitten als die van concurrenten geëvalueerd op belangrijke aspecten zoals:

  • Kleur
  • Optische degradatie
  • Scheurvorming/blaarvorming
  • Oxidatie
In tegenstelling tot de gebruikelijke testperiode van 1000 uur, voeren wij de tests uit totdat zichtbare schade optreedt. De test bestaat uit 2 stappen. Tijdens de eerste stap worden de samples 8 uur lang aan 0,89 W/m2 UV-belasting blootgesteld bij 60°C. Tijdens stap 2 gaan de UV-lampen uit en wordt 4 uur lang vochtbelasting gesimuleerd bij 50°C. Deze twee stappen herhalen zich totdat er zichtbare schade is opgetreden.

Als voorbeeld toonde een geteste witte PU-lijm degradatie na 291 dagen, terwijl onze witte Sabatack® 750 pas bij 803 dagen schade vertoonde. Deze resultaten sturen ons bij het voortdurend verbeteren van onze producten.


Wilt u meer testresultaten ontvangen? Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Contact
Sabatack®: UV-resistente kitten

Uit de testresultaten kunnen we concluderen dat de Sabatack® 750, maar ook de andere producten uit onze Sabatack® range, een zeer goede UV-bestendigheid hebben. Dat ze het drie jaar hebben volgehouden in de volle zon in de woestijn in combinatie met de QUV-test resultaten, laat zien dat ze ook in minder extreme omstandigheden goed UV-resistent zijn.
 

Ga naar Sabatack® producten