Artikel

Energieneutraal afdichten volgens BENG eisen

Energieneutraal bouwen speelt een belangrijke rol bij verduurzaming van de samenleving. Daarom geldt dat vergunningsaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor BENG, Bijna Energieneutrale Gebouwen. Een onderdeel van deze eis is het beperken van de energievraag, wat bijvoorbeeld door luchtdicht afdichten kan worden bereikt. Met SABA Bengseal is een luchtdichte afdichting volgens BENG gegarandeerd.

Eisen voor bijna energieneutraal bouwen

Vanaf 1 januari 2021 moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen, ofwel: BENG. Deze bouwregels stellen eisen aan wat de mate is waarin een gebouw energieneutraal moet zijn. De eisen die onder BENG vallen zijn onder te verdelen in vier categorieën:

  • De energiebehoefte van het gebouw (BENG 1)
  • Het primair fossiele energiegebruik (BENG 2)
  • Het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3)
  • De kans op temperatuuroverschrijding (TOjuli)
BENG 1 stelt eisen aan de hoeveelheid energie die nodig is om verlies van warmte of koude ten gevolge van transmissie en luchtverversing te compenseren. Een stabiele temperatuur in huis is het doel. Om te kunnen voldoen aan BENG 1 is een goede isolatie van het gebouwschil van groot belang. Hierbij is luchtdicht afdichten essentieel.

BENG eisen: 1. Beperkte energievraag 2. Gebruik duurzame energie 3. Indien nodig, gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk

Luchtdicht afdichten volgens BENG

Een energiezuinige woning heeft een ideale ventilatie (gewenste luchtstroom) en zo min mogelijk infiltratie (ongewenste luchtstroom). Dit kan alleen worden bereikt als er luchtdicht gebouwd is. Infiltratie via luchtlekken in de gebouwschil zorgt voor energieverlies, condensatieproblemen en ongezonde neveneffecten. Deze infiltratie wordt gemeten met een luchtdichtheidstest waarbij de prestatie wordt onderverdeeld in luchtdichtheidsklassen volgens NEN 2687. Om de luchtdichtheid van een gebouw te testen wordt een blowerdoortest uitgevoerd. Tijdens zo’n dergelijke luchtdichtheidstest wordt er met een grote ventilator lucht in of uit de woning geblazen. Via kieren, scheuren of andere openingen die niet luchtdicht zijn zal drukverlies optreden. Met speciale apparatuur wordt gemeten hoeveel lucht verloren gaat en op welke plaatsen dit gebeurt.

Klasses BENG: Klasse 1, Basis, qv;10 tussen 0,6 en 1,0 dm3/s.m2, Voldoet voor woningbouw aan het bouwbesluit, geen bijzondere eisen. Klasse 2, goed, qv;10 tussen 0,4 en 0,6 dm3/m2, Energiezuinig bouwe

SABA & BENG eisen

SABA biedt verschillende producten aan waarmee gebouwen aan de luchtdichtheidseisen kunnen voldoen. Zo ook SABA Bengseal. Deze elastische afdichtingscoating is speciaal ontwikkeld om bij te dragen aan het energieneutraal bouwen en dus om te voldoen aan de luchtdichtingseisen. Vandaar dat er gekozen is voor een duidelijke en herkenbare naam. Dit afdichtingsproduct is gemaakt op basis van MS polymeer en is zeer goed bestand tegen weersinvloeden, kan gebruikt worden in combinatie met de meest voorkomende verf- en stucsystemen en bevat geen siliconen, oplosmiddelen, isocyanaten of CMR stoffen. SABA Bengseal is makkelijk in gebruik doordat deze zowel met een kwast als met een spuit aangebracht kan worden. Het product is breed inzetbaar en dicht het naast luchtdicht ook water- en geluidsdicht af.

Luchtdichtheidstesten

Om zeker te weten dat de gekozen afdichtingsmaterialen zullen voldoen aan de vereiste luchtdichtheid, is de EN 12114 norm opgesteld. Hiermee wordt de voeg met het afdichtingsproduct gecontroleerd op lekkage volgens een vast luchtdrukprotocol. SABA heeft een aantal van haar producten volgens deze norm laten testen en certificeren. Het eindresultaat: een verwaarloosbare lekkage. Download de samenvatting van het meetrapport voor meer informatie.

Download meetrapport

Contact

Voor meer informatie over SABA Bengseal, luchtdicht afdichten of BENG kunt u vrijblijvend contact opnemen via +31 (0)315 - 65 89 99 of construction@saba-adhesives.com. Onze specialisten staan klaar om u te voorzien van het juiste advies op maat. 

Contact
SABA Bengseal brandveilig