29 februari 2024

SABA is genomineerd voor het Aaltens Compliment

Daarmee zijn we één van de 10 genomineerden in de gemeente Aalten. Het Aaltens Compliment is een initiatief van de Aaltense Uitdaging waarbij gezocht wordt naar het meest maatschappelijk betrokken bedrijf of de meest maatschappelijk
 

Samenwerking met Laborijn

In een tijd waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker wordt, zijn we ontzettend trots dat we hiervoor genomineerd zijn.

Onze nominatie komt voort uit onze samenwerking met Laborijn waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer een kans wordt geboden op betaald werk. We streven ernaar om een inclusieve werkomgeving te creëren waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen en te benutten. Over SABA wordt gezegd: “ze hebben echt oog voor de kandidaat en bieden hele goede begeleiding.” Mooie woorden die bevestigen dat we goed op weg zijn.

Op 6 maart wordt op de beursvloer van Aalten bekend gemaakt wie van de 10 genomineerden het Aaltens Compliment van 2023 wint.