Artikel

Verkleuring van kitvoegen

Afdichtingskitten worden voor een groot aantal toepassingen in de bouw en industrie gebruikt. De kitten komen in contact met allerlei ondergronden en moeten functioneren in uiteenlopende omstandigheden. Het kan voorkomen dat een kitvoeg na enige tijd een verkleuring laat zien, waarbij dit bij lichtere kleuren eerder optreedt en meer zichtbaar is. In de meeste gevallen is verkleuring van kitvoegen het gevolg van externe factoren die onderverdeeld kunnen worden in:

  • Beïnvloeding door omgevingsfactoren
  • Beïnvloeding door gebruiksfactoren

De oorzaken van verkleuringen

Beïnvloeding door omgevingsfactoren

Met name tijdens nieuwbouw worden kitvoegen vaak ongemerkt blootgesteld aan reactieve chemische stoffen die vrijkomen tijdens het uithardingsproces van andere bouwproducten. Denk aan (vers aangebrachte) afwerkingsproducten zoals verfsystemen, spachtelputz, tegellijmen en dergelijke. Tijdens of kort na het aanbrengen van de kitvoeg is de beïnvloeding het grootst en vaak onomkeerbaar. Daarnaast bevatten sommige ondergronden migrerende stoffen zoals bitumen, neopreen, alkalische of washoudende componenten. Een derde omgevingsfactor is het gebruik in donkere ruimten (ruimte zonder daglichttoetreding).

Om verkleuring van kitvoegen te beperken of te vertragen is het belangrijk dat de kit tijdens de uithardingsfase en/of de gebruiksfase niet in contact komt met chemische stoffen of verbindingen. Dit kan bijvoorbeeld door kitvoegen pas aan te brengen als andere (afwerkings-)producten volledig zijn uitgewerkt in combinatie met goede ventilatie. Om direct contact met migrerende ondergronden te voorkomen kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van rugvulling. Voor kitten die gebruikt worden in donkere ruimten kunt u het best kiezen voor een donkere kleur kit.

Beïnvloeding door gebruiksfactoren

Naast de hiervoor genoemde omgevingsfactoren, waar de gebruiker veelal geen directe invloed op heeft, zijn er een aantal factoren die verkleuring kunnen veroorzaken door en tijdens het gebruik. De meest voorkomende is het direct contact met vloeistoffen al dan niet in combinatie met zeephoudende middelen. Denk aan reinigings- en afwerkmiddelen, shampoo, douchegel en andere zepen. Maar ook gassen die ontstaan bij het gebruik van bijvoorbeeld toiletverfrisser, geurstokjes en -kaarsen of roken kunnen leiden tot verkleuring van het kitoppervlak.

Goed reinigen en naspoelen met lauw water in combinatie met afdrogen en goede ventilatie zullen bijdragen aan een meer esthetisch uiterlijk en langere levensduur van de kitvoegen.

In nagenoeg 100% van de gevallen is verkleuring slechts een esthetisch aspect en doet geen afbreuk aan het functioneren van de kitvoeg. Onze adviezen en gebruiksvoorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvoorschriften.

  Contact