Artikel

Installaties voor het verwerken van waterverontreinigende stoffen (AwSV)

SABA ontvangt als eerste fabrikant goedkeuring

André Kuban
Auteur André Kuban Account Manager

De nieuwe Duitse verordening betreffende installaties voor het verwerken van waterverontreinigende stoffen (AwSV) werd van kracht op 1 augustus 2017. In deze verordening zijn ook de vereisten voor mest-, gier- en afvalwaterinstallaties vastgelegd.

De AwSV schrijft voor dat operators die een mest-, gier- of afvalwaterinstallatie gebruiken of reviseren, een gespecialiseerd bedrijf moeten inschakelen wanneer ze zelf niet aan de vereisten voldoen die aan een dergelijk bedrijf gesteld worden.

Voor de installaties mogen alleen constructiematerialen worden gebruikt waarvoor een verklaring van bruikbaarheid beschikbaar is, overeenkomstig de vereisten in de waterwet.

SABA is de eerste fabrikant op de markt die de algemene bouwtechnische goedkeuring Z 74.62-147 heeft ontvangen voor het product SABA Ecoseal AC.

Meer informatie
Man met duim omhoog en checklist in andere hand in stal vol koeien
SABA Ecoseal AC


 

SABA Ecoseal AC

SABA Ecoseal AC is een zuurbestendige en blijvend elastische afdichtingskit.

• Uitstekend te verwerken
• Bestand tegen mest, afvalwater, anorganische en organische zuren zoals melkzuur, azijnzuur en citroenzuur
• Bevat geen siliconen, oplosmiddelen, isocyanaten of andere CMR stoffen
• Uitstekende temperatuurbestendigheid
• bestand tegen gedefinieerde waterdruk
 

Meer over SABA Ecoseal AC