Whitepaper

Brandwerende afdichtingen | Brandveilig bouwen met SABA

Brandveiligheid is een fundamenteel onderdeel van verantwoord en comfortabel wonen, werken of verblijven in een gebouw. Een brand kan ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid. Om deze veiligheid te bewaken, hanteert de overheid strenge voorschriften voor nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw. Deze eisen zijn gebaseerd op de functie van een gebouw – bijvoorbeeld wonen, gezondheidszorg, kantoor, winkel of industrie – en staan beschreven in het Bouwbesluit 2012. Hierin is onder meer vastgelegd dat wanden en vloeren voldoende brandwerend moeten zijn en er geen onbeschermde openingen mogen voorkomen. De eisen voor bestaande bouw gelden hierbij als ondergrens. Uiteraard kan het in bepaalde gevallen wenselijk zijn om meer te doen dan de wet voorschrijft.

Brandwerend afdichten volgens Bouwbesluit 2012

Volgens de huidige brandwerendheidseisen is het noodzakelijk om aansluitingen en dilataties brandwerend af te dichten. 
In de whitepaper Brandveilig (ver)bouwen: informatie en advies over brandwerendheid leest u meer over:

  • Het brandwerend afdichten van dilataties en aansluitingen;
  • De regels rond de brandwerendheid van een gebouw;
  • Het verschil tussen de termen brandwerend en brandbaarheid;
  • Het bepalen van de brandwerendheid via een brandtest.

Brandveilig (ver)bouwen: informatie en advies over brandwerendheid

Bij bouwen en verbouwen is brandveiligheid een belangrijk item. Er gelden dan ook strenge regels: zo moeten wanden en vloeren voldoende brandwerend zijn en er mogen geen onbeschermde openingen voorkomen. Aansluitingen en dilataties moeten dan ook verplicht brandwerend worden afgedicht, om te voorkomen dat een brand zich binnen een bepaalde tijd naar de aangrenzende ruimte kan uitbreiden. Meer informatie en advies over het brandwerend afdichten van aansluitingen en dilitaties? Download de whitepaper.

Vraag download aan