Wszystko, co chcesz wiedzieć o wiązaniach PCW

W jakiej temperaturze można przetwarzać klej PCW? Jakie zabiegi wstępne są potrzebne? Na tej stronie przedstawiamy listę pytań o wiązania PCW, które są często zadawane w sytuacjach praktycznych.

Dlaczego klej PCW ma certyfikat?

Wiele wiązań PCW musi być dostosowanych do kontaktu na przykład z wodą pitną lub określonymi nawozami. Właśnie dlatego firma SABA uzyskała certyfikaty KIWA, KIWA-ATA lub KOMO bądź oznaczenie CE dla różnych produktów do tworzenia wiązań PCW. Aby sprawdzić, jakie certyfikaty posiadają określone kleje PCW, proszę zapoznać się z informacjami dostępnymi na ich opakowaniach i w kartach charakterystyki produktów.

Czy mogę pracować również w niższych temperaturach?

Tak, o ile nie są one niższe niż 5°C. Poniżej tego poziomu na błonie klejowej następuje zbyt duża kondensacja, która zostaje „uwięziona”. Jeśli temperatura jest zbyt niska, istnieje ryzyko, że mimo prawidłowego wyglądu prawdziwa siła wiązania może zostać odkryta dopiero po zwiększeniu ciśnienia w instalacji. 

Gdzie mogę kupić kleje PCW firmy SABA?

Firma SABA dysponuje rozbudowaną siecią dystrybucyjną. Zapraszamy do odwiedzenia strony dla dystrybutorów, aby znaleźć najbliższego przedstawiciela, lub kontaktu z nami.

Dlaczego tak ważne jest użycie środka czyszczącego SABA podczas tworzenia wiązania PCW?

Optymalne i bezpieczne połączenia rur PCW wymagają optymalnych warunków (aplikacji). Rury muszą być czyste i wolne od oleju i smaru. Środek Sabaclean wpływa również na powierzchnię PCW w taki sposób, aby działanie kleju było doskonałe.

Jakie czynności wstępne należy wykonać?

Proszę zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi aplikacji umieszczonymi na opakowaniu lub skontaktować się z nami, aby uzyskać porady dotyczące aplikacji.

Czy nadal mogę użyć kleju, który był przechowywany w zbyt niskiej temperaturze?

Mogą Państwo ponownie użyć wszystkich klejów PCW firmy SABA. W naszych laboratoriach badań i rozwoju dokładnie sprawdzamy odporność klejów zamrożonych, zgodnie z metodą badania stabilności w warunkach zamarzania i rozmarzania (NEN DIN EN 1239). Testy te obejmują wielogodzinne przechowywanie klejów w temperaturze poniżej 0°C i ich powrót do temperatury pokojowej. Następnie ponownie bada się właściwości w zakresie jakości i aplikacji. Nasze kleje przechodzą te testy bez najmniejszych problemów. Aby uzyskać dokładne dane na temat temperatur aplikacji, przechowywania oraz odporności produktu na temperatury, należy zapoznać się z kartami charakterystyki produktu.

Czy podczas pracy z klejami PCW muszę korzystać z wyposażenia ochronnego?

Potrzeba optymalnej ochrony jest oczywista. Dlatego też należy zapoznać się z instrukcjami podanymi na określonym produkcie oraz z arkuszem danych dotyczących bezpieczeństwa.

Kiedy mogę zacząć korzystać z klejonych rur PCW pod ciśnieniem?

Na podstawie wielu lat doświadczeń i stałych konsultacji z producentami rur PCW opracowaliśmy tabelę czasów schnięcia klejów użytych do łączenia PCW.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o produktach?

Dbamy o to, by informacje podawane w tej witrynie były zawsze aktualne. Jeśli jednak czegoś brakuje, prosimy o kontakt.

Jak silne są kleje PCW SABA?

Można przyjąć, że odporność klejów PCW jest co najmniej równa odporności samych rur. Jeśli potrzebujesz bardziej precyzyjnych informacji o tej sile, prześlij nam szczegółowe zapytanie. Z przyjemności dokonamy oceny parametrów we współpracy z naszym działem badań i rozwoju.

Którego kleju PCW SABA mogę użyć w danym momencie?

Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji o naszych produktach. Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o produkcie. Zapraszamy do kontaktu z nami, aby uzyskać indywidualne doradztwo.

Co oznacza znak CE na klejach i uszczelniaczach przeznaczonych dla przemysłu budowlanego? 

Od chwili wprowadzenia europejskich przepisów dotyczących produktów budowlanych w roku 2013 produkty zgodne ze zharmonizowanym standardem europejskim (hEN) muszą posiadać także deklarację właściwości użytkowych (DoP, Declaration of Performance). Te produkty można rozpoznać po rozszerzonym oznakowaniu CE. Deklaracje DoP dla produktów SABA są dostępne na stronach produktowych w niniejszej witrynie. Proszę kliknąć tutaj, aby wyświetlić przegląd zharmonizowanych standardów

Co to jest Deklaracja właściwości użytkowych? 

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP, Declaration of Performance) to tworzony przez producenta dokument zawierający podsumowanie kluczowych cech produktu. Cechy te są określone w standardach europejskich, w związku z czym deklaracja DoP musi mieć zachowany ustawowy format. Przedstawione wartości są ustalane przez producenta lub instytut testujący. W deklaracji DoP jest również w wyraźny sposób podawana klasyfikacja.

Czy Twoje pytanie dotyczące wiązań PCW nie zostało uwzględnione?

Zapraszamy do kontaktu z nami. Odpowiemy na pytanie w ciągu jednego dnia roboczego.