Porada

Zalecenia SABA dotyczące przygotowania powierzchni dla serii polimerów MS Sabatack®

Właściwa obróbka wstępna podłoża ma kluczowe znaczenie dla trwałego łączenia. Wieloletnie doświadczenie firmy SABA w zakresie testów oraz praktyczne doświadczenie w branży transportowej łączy się z poręcznym konfiguratorem obróbki wstępnej. W kilku prostych krokach otrzymają Państwo bezpłatne porady dotyczące odpowiedniej obróbki wstępnej w swojej sytuacji.

Porady w zakresie obróbki wstępnej

Proszę wybrać swój materiał oraz obciążenie, na jakie narażone jest uszczelnienie i/lub łączenie. Następnie otrzymają Państwo porady dotyczące produktów do obróbki wstępnej, które można wykorzystać w Państwa sytuacji.

Krok 1: Jaki jest materiał podłoża?
Krok 2: Na jakie obciążenie narażone jest szczeliwo lub klej?
Przyczepność w normalnych warunkach

Próbkę testową przechowuje się przez 7 dni przy wilgotności względnej ≈ 50% i temperaturze ≈ +23°C, po czym badana jest jej przyczepność.

Trudniejszych warunkach

Próbkę testową przechowuje się przez dłuższy czas w zmiennych warunkach, w temperaturze od -20 do +70°C i przy zmiennym poziomie wilgotności względnej do 100%, po czym badana jest jej przyczepność (np. zgodnie z DVS 1618).

Nasze zalecenie

Należy najpierw wykonać powyższe kroki, aby otrzymać od nas poradę dotyczącą produktów do obróbki wstępnej, które są najbardziej odpowiednie dla danej sytuacji.

Nasze zalecenie

W oparciu o przedstawioną wyżej sytuację zalecamy Państwu użycie jednego z poniższych produktów.

  • {{ product.teaserusp1 }}
  • {{ product.teaserusp2 }}
  • {{ product.teaserusp3 }}
Ogólne zalecenia
  • Powierzchnie muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Zawsze zalecamy ich wcześniejsze oczyszczenie przy użyciu środka Sabaclean 48. W niektórych przypadkach zaleca się również wcześniejsze przeszlifowanie powierzchni w celu uzyskania optymalnej przyczepności.
  • Szybkoutwardzalne kleje, takie jak i Sabatack® Fast mogą różnić się od normy. Dlatego też zawsze zachęcamy do kontaktu z firmą SABA w celu uzyskania zaleceń dotyczących przygotowania powierzchni przy użyciu tych produktów.
Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej
SABA stawia na bezpieczeństwo procesów

Nasze produkty do obróbki wstępnej wyróżniają się swoim własnym, niepowtarzalnym kolorem. Dzięki temu można je natychmiast rozpoznać, co minimalizuje ryzyko pomyłek w procesie produkcyjnym.