Artykuł

Silne wiązanie z polipropylenem

Stosowanie plastików powoduje stałe obniżanie wagi pojazdów. Niektóre z tych materiałów, na przykład polipropyleny, są wyjątkowo mocne. Z tego powodu otrzymujemy od podmiotów rynkowych coraz większą liczbę zapytań dotyczących możliwości klejenia i uszczelniania tego materiału. Polipropylen ma w zwykłych warunkach dość niskie napięcie powierzchniowe i co za tym idzie jest materiałem trudnym w klejeniu i uszczelnianiu. Po intensywnych badaniach opracowaliśmy system Sabatack® — wypróbowany i przetestowany sposób na bezproblemowe łączenie i uszczelnianie polipropylenu.

Polipropylen jest używany do tworzenia paneli wielowarstwowych, takich jak Monopan®. Dzięki wewnętrznej strukturze plastra miodu panele te są lekkie, ale bardzo wytrzymałe. Z tego powodu znajdują one częste zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, na przykład przy montażu furgonetek dostawczych i kurierskich. W pojazdach tego typu do mocowania ładunku są często używane relingi i taśmy zaciskowe. W tych typowych zastosowaniach niezbędne jest, aby siła połączenia panelu wielowarstwowego i aluminiowego relingu była większa od maksymalnej siły, jaką dany reling może przyjąć.

Firma SABA przeprowadziła niezależny test siły połączenia aluminiowego relingu przyklejonego do panelu wielowarstwowego Monopan® przy użyciu preparatu Sabatack®. Wykazał on, że pomimo wyciągnięcia aluminiowego relingu połączenie klejowe Sabatack® między panelem wielowarstwowym a relingiem pozostało nienaruszone. W skrócie: silna więź!

POBIERZ MONOPAN® FLYER

Dla zapewnienia długotrwałego i optymalnego połączenia z polipropylenem niezbędne jest użycie prawidłowej metody roboczej i sposobu stosowania naszych klejów i uszczelniaczy. W tym celu firma SABA opracowała kompletny, zintegrowany system obejmujący środek czyszczący, gruntujący i jeden z doskonałych produktów Sabatack®.

Pobierz flyer