Artykuł

Infografika: korzyści elastycznego spajania i uszczelniania

W wielu przypadkach elastyczne spajanie i uszczelnianie może zastąpić tradycyjne metody łączenia, jak wkręty lub spawanie. Elastyczne spajanie i uszczelnianie oferuje wiele zalet zarówno podczas procesu produkcji, jak i w wyrobie końcowym.

Infografika | pobierz teraz Korzyści elastycznego spajania i uszczelniania

Elastyczne połączenie zapewnia równomierny rozkład naprężeń i zmniejsza korozję. A to znacznie wydłuża żywotność pojazdu. Elastyczne spajanie i uszczelnianie posiada także zalety z punktu widzenia estetyki. Można połączyć szereg materiałów bez widocznych łbów wkrętów lub nitów.

Infografika | pobierz teraz

Czy chciałaby Pani uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat elastycznego spajania? Korzyści przedstawiliśmy w formie jasnej infografiki.

Infografika | pobierz teraz