Kennis


Een sterk verband tussen innovatie, kennis en verantwoordelijkheid

Bij SABA maken we niet alleen lijmen en kitten. We kiezen voor een integrale benadering van alle aspecten van lijm, kit én de applicatie in uw productieomgeving of project. Een totaaloplossing dus. Onze kernwaarden innovatie, kennis en verantwoordelijkheid vormen de rotsvaste pijlers onder alles wat wij doen.

 • voor onze klanten is SABA een waardevol kenniscentrum op het gebied van verlijmen en afdichten
 • we begeleiden het totale verlijmings- en afdichtingsproces in uw productieomgeving
 • onze gespecialiseerde teams voor applicatietraining en productbegeleiding staan voor u klaar
 • we werken nauw samen met universiteiten en hogescholen, nemen actief deel in brancheverenigingen en zitten in verschillende normeringscommissies
 • SABA investeert voortdurend in producttrainingen en gespecialiseerde opleidingen voor onze eigen medewerkers om een hoog kennis- en adviesniveau te garanderen


Kennis in de praktijk


Bij SABA kennen we een groot aantal brancheorganisaties waarvan we lid zijn, die we ondersteunen of waarmee we kennis uitwisselen. We zetten ze graag voor u op een rij. En neem gerust een kijkje op hun website!

 • Behartigt de belangen van de Nederlandse verf- en drukinktindustrie.
 • Representeert lijm- en kitproducenten in Noord-Amerika.
 • Branchevereniging en belangenbehartiger van de Nederlandse lijm- en kitindustrie.
 • Overkoepelende organisatie voor bedrijven die zich bezighouden met bodembescherming.
 • Association of European Adhesives and Sealants manufacturers.
 • Federatie voor de Nederlandse export.
 • European Association of Flexible Polyurethane Foam Blocks Manufacturers.
 • Belangenbehartiger voor de Duitse kitindustrie.
 • Belangenbehartiger voor de Duitse lijmindustrie.
 • International Sleep Products Association.
 • German trade association for tank storage construction and tank safety equipment.
 • Netwerk voor personen, bedrijven en instellingen die zich (bedrijfsmatig) bezighouden met parkeren.
 • Federatie Nederlandse rubber- en kunststofindustrie.
 • Branchevereniging interieurbouw en meubelindustrie.
 • De Netherlands Aerospace Group is trots om het sterke Nederlandse aerospace cluster te mogen ondersteunen op de wereldmarkt.
 • Onderzoeksgenootschap voor wegen en transport infrastructuur.
 • Samenwerkingsverband tussen partners in de bouwnijverheid met de bekende en veelgebruikte STABU-bestekteksten.
 • Projectbureau voor bouw & infra.
 • Een gezamenlijk initiatief van een groep van Nederlandse bedrijven met een gezamenlijk doel: het produceren van betere bedden voor een betere toekomst. SABA is één van de oprichters.
 • Bevordert de wetenschap en ontwikkeling op het gebied van de oppervlakte technologie.
 • FBS neemt initiatieven ter bevordering van een optimale digitale data-uitwisseling tussen fabrikanten en marktpartijen in de bouw.

Nieuwsbrief

×