Sabatack®: vriendelijk voor mens en milieu

18-07-2017


Sabatack label-free2.jpg

Sabatack®: vriendelijk voor mens & milieu

SABA werkt voortdurend aan de verbetering van haar producten met het oog op de belasting voor mens en milieu en investeert in duurzame technologieën, zoals watergebaseerde lijmen en MS polymeer technologie. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten wordt gedurende de gehele levenscyclus rekening gehouden met de risico's en verbeteringen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). De Sabatack® serie is hier een goed voorbeeld van. Sabatack® kent vanwege de samenstelling (MS Polymeer technologie) geen etiketteringsplicht en heeft geen gevaarsymbolen. Dat is, naast de talrijke technische voordelen, een positieve factor die van cruciaal belang is voor alle productieomgevingen.

nl_sabatack-label-free.jpg


Vrij van isocyanaat en oplosmiddelen

Sabatack® is vrij van isocyanaat. Isocyanaat wordt bij veel in de handel verkrijgbare lijmen en kitten als katalysator gebruikt. Isocyanaat is gevaarlijk voor mens en milieu. De verwerking van producten die isocyanaat bevatten dient met adembeschermingsmaskers en speciale veiligheidskleding te worden uitgevoerd. De Sabatack® serie is tevens vrij van oplosmiddelen. De producten zijn hierdoor vrijwel geurneutraal. Prettig voor de gebruiker én minder schadelijk voor het milieu.

Meer weten?

Meer weten over Sabatack® of andere SABA producten? Neem gerust contact op en bekijk onze video. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden voor het verbeteren van uw proces.

SABA en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en vooral de bescherming van het milieu vormen een integraal bestanddeel van het ondernemingsbeleid van SABA. SABA werkt voortdurend aan het verbeteren van de prestaties op deze gebieden. SABA is conform ISO 9001 en 14001 gecertificeerd en heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen in haar bedrijfsvoering verankerd. SABA conformeert zich aan de ISO 26000 standaarden.


Volgend bericht

​Het gebruik van kunststoffen in de transportindustrie

Een trend in de transportindustrie is de focus op lichte(re) voertuigen. Door het gebruik van andere materialen, bijvoorbeeld kunststof of lijm in plaats van een metalen verbinding, kan het gewicht van voertuigen aanzienlijk verminderd worden. Resulterend in minder brandstofverbruik en een flinke reductie van negatieve uitstoot.

Nieuwsbrief

×